เพชรบูรณ์ “ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 36 พร้อมด้วยประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขามณฑลทหารบกที่ 36 นำกำลังพลพร้อมครอบครัว ร่วมกิจกรรมวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 18 มกราคม 2565”

เพชรบูรณ์ “ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 36 พร้อมด้วยประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขามณฑลทหารบกที่ 36 นำกำลังพลพร้อมครอบครัว ร่วมกิจกรรมวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 18 มกราคม 2565”

ณ พุทธสถานกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 36 พลตรีสามารถ มโนรถมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 36 พร้อมด้วย คุณกชพร มโนรถมงคล ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 36 นำกำลังพลพร้อมครอบครัว ร่วมกิจกรรมวางพานพุ่มถวายราชสักการะและกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องใน วันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 18 มกราคม 2565”
การดำเนินการดังกล่าว ได้ปฏิบัติอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

ราเมธ บงแก้ว/มนสิชา คล้ายแก้ว

ข่าวที่น่าติดตาม