(สุรินทร์)หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 54 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ลงพื้นที่มอบสิ่งของ อุปโภคบริโภค และผ้าห่มกันหนาว ให้กับผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส (ชมคลิป)

(สุรินทร์)หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 54 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ลงพื้นที่มอบสิ่งของ อุปโภคบริโภค และผ้าห่มกันหนาว ให้กับผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=WAhDUg0gr5g[/embedyt]

วันที่ 10 มกราคม 2565 กองบัญชาการกองทัพไทย (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา) นำโดย พันเอกกิรชิต คุณาวงค์ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 54 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พร้อมกำลังพล และกำลังพลจิตอาสาพระราชทานของหน่วยฯ ลงพื้นที่มอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 60 ชุด น้ำดื่มหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำนวน 360 ขวด เครื่องดื่มกลิ่นผลไม้ผสมวิตามิน ซี ตรา ดีโด้ แมกซ์ ซี จำนวน 10 ลัง

โดยมอบให้กับผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ที่ขาดแคลนเครื่องอุปโภค – บริโภค และเครื่องนุ่งห่มกันหนาว ณ บ้านทานตะวัน หมู่ที่ 10 และ บ้านจีกแดก หมู่ที่ 1 ตำบลจีกแดก อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ สร้างความประทับใจให้กับประชาชนผู้ที่ได้รับสิ่งของ อุปโภคบริโภค และผ้าห่มกันหนาวเป็นอย่างมาก


ปุรุศักดิ์ แสนกล้า ข่าว/ภาพ

ข่าวที่น่าติดตาม