จันทบุรี-ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีลงพื้นที่เยี่ยมชาวประมงพื้นบ้านหมู่บ้านไร้แผ่นดิน ต.บางชัน อ.ขลุง พร้อมมอบมอบทุนและอุปกรณ์การศึกษาแก่นักเรียน (ชมคลิป)

จันทบุรี-ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีลงพื้นที่เยี่ยมชาวประมงพื้นบ้านหมู่บ้านไร้แผ่นดิน ต.บางชัน อ.ขลุง พร้อมมอบมอบทุนและอุปกรณ์การศึกษาแก่นักเรียนสร้างขวัญกำลังใจตามโครงการ กาชาดปันน้ำใจห่วงใยนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=zdCQSE8a0dc[/embedyt]

วันนี้ ( 10 ม.ค.65 ) ที่วัดบางชัน หมู่ 2 ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วย นางสุนิชฌาน์ ทองแย้ม นายกเหล่ากาชาด และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดจันทบุรีได้นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรีลงพื้นที่เยี่ยมชาวประมงพื้นบ้านหมู่บ้านไร้แผ่นดินพร้อมมอบมอบทุนและอุปกรณ์การศึกษาแก่นักเรียนตามโครงการ กาชาดปันน้ำใจห่วงใยนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร รับทราบปัญหาอุปสรรคความต้องการของประชาชนก่อนนำข้อมูลมาสรุปเพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือตามภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ โดยครั้งนี้ได้มอบทุนการศึกษา และอุปกรณ์การเรียน อาหารสริม และไก่ KFC แก่นักเรียนโรงเรียนวัดบางชันจำนวน 33 คน

พร้อมมอบถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้ยากไร้ ผู้ป่วยติดเตียง ผ้าห่มกันหนาวและแว่นสายตายาวแก่ชาวประมงพื้นบ้านที่มีฐานะยากจนบ้านโรงไม้หมู่ 2 จำนวน 50 ชุด หลังจากนั้นคณะของผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรีได้ลงเรือเดินทางไปบ้านเกาะจิก ม.2 ต.บางชันเพื่อเยี่ยมชาวบ้านรับทราบปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ความต้องการ และมอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียนพร้อมเลี้ยงอาหารแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะจิก ทั้งนี้ชาวบ้านได้ยื่นหนังสือปัญหาความต้องการที่ต้องการให้ทางจังหวัดช่วยเหลือประกอบด้วยการขยายเขตไฟฟ้าภูมิภาคเข้ามาที่บ้านเกาะจิก / การขยายเขตน้ำประปา และ การสนับสนุนประกอบอาชีพเสริมในช่วงฤดูมรสุมที่ชาวประมงพื้นบ้านไม่สามารถออกไปหาปู ปลา กุ้ง หอยในทะเลได้เนื่องจากมีพายุจะทำให้เป็นอันตราย โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้ขอบคุณครู และ เจ้าหน้าที่สถานีอนามัยที่เสียสละความสุขมาทำงานในพื้นที่ทุรกันดาร การคมนาคมไม่สะดวกต้องอาศัยเรือ เดินทางทางน้ำเพียงอย่างเดียว

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

ข่าวที่น่าติดตาม