ปทุมธานี- นายกเทศมนตรีเมืองบางกระดี เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ(ออนไลน์)ประจำปี 2565 (ชมคลิป)

ปทุมธานี- นายกเทศมนตรีเมืองบางกระดี เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ(ออนไลน์)ประจำปี 2565
******************

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=Q7AFtGhKwSg[/embedyt]

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น.ผู้สื่อข่าวรายงานจาก โรงเรียนเทศบาลเมืองบางกระดี ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี นายธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไลนายกเทศมนตรีเมืองบางกระดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ(ออนไลน์) เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกเทศบาลเมืองบางกระดีและคณะครูเทศบาลเมืองบางกระดี เข้าร่วมงานวันเด็กออนไลน์ ด้านนายธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล นายกเทศมนตรีเมืองบางกระดี กล่าวว่าเด็กและเยาวชนนับเป็นกำลัง ที่สำคัญในการร่วมคิดร่วมสร้างสังคมในปัจจุบันและอนาคตดังนั้นกำลังสำคัญในการพัฒนาจึงเริ่มตั้งแต่เด็กและเยาวชนโดยการพัฒนานั้นจะต้องมีความพร้อม

ทั้งในด้านความรู้ทักษะความคิดสร้างสรรค์ตลอดจนจะต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมควบคู่ไปด้วย เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช 2565 เทศบาลเมืองบางกระดีได้กำหนดจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติขึ้นเป็นประจำทุกปีแต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ในปัจจุบันมีแนวโน้มระบาดมากขึ้นดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 เทศบาลเมืองบางกระดีเล็งเห็นความปลอดภัยและความสำคัญของเด็กและเยาวชนจึงได้ปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมวันเด็ก โดยได้กำหนดการจัดงานวันเด็กแห่งชาติในรูปแบบออนไลน์ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กโดยการไลฟ์สดผ่านทาง facebook เทศบาลเมืองบางกะดี

ในวันนี้เป็นกิจกรรมลุ้นรางวัลมากมายสำหรับเด็กที่ลงทะเบียนผ่านระบบ Google form เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช 2565 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้มอบคำขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช 2565 เพื่อเป็นข้อคิดคติเตือนใจให้เด็กและเยาวชนถือปฏิบัติ นั้นก็คือ “รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม” กระผมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางกะดีขอร่วมส่งความรักความปรารถนาดีมายังเด็กและเยาวชนทุกคนและขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล โปรดดลบันดาลประทานพรให้น้องและเด็กและเยาวชนทุกคนมีสุขภาพร่างกายสุขภาพใจ ที่แข็งแรงมีสติปัญญาที่เข้มแข็งมีความสุขตลอดปีพุทธศักราช 2565 และตลอดไป

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม