วัน: 17 กันยายน 2023

นิพนธ์ ชม จีน 74 ปี แก้ไขความยากจนสำเร็จ นำพาสู่ประเทศมหาอำนาจโลก ชู จุดแข็งความสัมพันธ์ “จีนไทย ใช่อื่นไกล พี่น้องกัน” หวัง กระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

นิพนธ์ ชม จีน 74 ปี ...

ข่าวที่น่าติดตาม