22/07/2024

ปทุมธานี-พระสงฆ์และศิษย์วัดพระธรรมกายนับหมื่นคน ร่วมปฏิบัติธรรมถวายพระราชกุศลในหลวง

ปทุมธานี-พระสงฆ์และศิษย์วัดพระธรรมกายนับหมื่นคน ร่วมปฏิบัติธรรมถวายพระราชกุศลในหลวง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 พระครูสมุห์ สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ได้เปิดเผยว่า พระสงฆ์และศิษย์วัดพระธรรมกายนับหมื่นคน ร่วมปฏิบัติธรรมถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
วัดพระธรรมกายจัดปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ (28 กรกฎาคม 2567) โดยในวันที่ 7 กรกฎาคม 2567 พระเดชพระคุณพระภาวนาธรรมวิเทศ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย นำคณะสงฆ์ อุบาสก อุบาสิกาและศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายนับหมื่นคน ร่วมปฏิบัติธรรม เจริญสมาธิภาวนา เพื่อถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย
พระครูสมุห์ สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย กล่าวเพิ่มว่า ที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายได้จัดให้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ปฏิบัติธรรม เจริญสมาธิภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยจัดมาแล้ว 5 ครั้ง ประกอบด้วย วันที่ 31 ม.ค. 2567 ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี วันที่ 17 ก.พ. 2567 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ จ.สงขลา วันที่ 28 พ.ค. 2567 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมนครราชสีมา จ.นครราชสีมา วันที่ 22 มิ.ย. 2567 ณ วัดพระธรรมกายลอนดอน สหราชอาณาจักร วันที่ 7 ก.ค. 2567 และในวันที่ 28 กรกฎาคมนี้ วัดพระธรรมกายร่วมกับอำเภอคลองหลวงมีกำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญสมาธิภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศล โดยอาราธนาคณะสงฆ์ในอำเภอคลองหลวง และหัวหน้าส่วนราชการมาร่วมพิธีในโอกาสมหามงคลนี้ด้วย.

************************************** ************************************** **************************************

ข่าวที่น่าติดตาม