22/07/2024

เชียงใหม่-ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารผู้สูงอายุจากเชียงใหม่มุ่งตลาดใหญ่

เชียงใหม่-ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารผู้สูงอายุจากเชียงใหม่มุ่งตลาดใหญ่

 

 

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ จับมือ อุทยานวิทย์ มช. จัดกิจกรรม “The Elderly Food Innovation Products Fair 2024” ยกระดับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร จับนวัตกรรมใส่สินค้าสร้าง มูลเพิ่ม มุ่งเจาะตลาดกลุ่มผู้สูงอายุ นำเสนอ 20 ผลิตภัณฑ์ใหม่พร้อมออกสู่ตลาด เตรียมเปิดตัวทดลองตลาดในงาน Lanna Expo 2024 ระหว่างวันที่ 8 – 14 กรกฎาคม 2567 โดยมี นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และนางพัชรี สองสีโย อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ผศ.ดร.สุริยะ
ทองมุณี รองผู้อำนวยการ อุทยานวิทย์ มช. กล่าวต้อนรับ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดเชียงใหม่”

นางพัชรี สองสีโย อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญถึงการช่วยเหลือและรองรับสังคมผู้สูงอายุในอนาคต จึงได้ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารผู้สูงอายุด้วยนวัตกรรมใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปและเกษตรแปรรูปในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารผู้สูงอายุ ให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมายและสถานการณ์การตลาดในปัจจุบัน รวมถึงการพัฒนาทักษะองค์ความรู้สู่การสร้างผลงานนวัตกรรมด้านอาหารผู้สูงอายุตามแนวทางที่ถูกต้อง โดยอาศัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เข้ามาช่วยให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น

ปัจจุบันสังคมไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ในภาคเหนือพบว่าจังหวัดเชียงใหม่ มีจำนวนผู้สูงอายุมากเป็นอันดับ 3 ของประเทศ  ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง จึงมีความจำเป็นที่จะต้องยกระดับผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป ให้มีแนวคิดที่จะนำเทคโนโลยีนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ โดยอาศัยกระบวนการให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึก ซึ่งได้ผู้เชี่ยวชาญจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาร่วมขับเคลื่อนโครงการ

 

สำหรับโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารผู้สูงอายุด้วยนวัตกรรมใหม่ จะทำให้ผู้ประกอบการได้รับองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่สามารถต่อยอดพัฒนาการผลิตสู่อาหารแห่งอนาคต ที่สามารถผลิตสินค้าได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย ตรงกับความต้องการของตลาด มีผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 20 ราย และได้มีการคิดค้นผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ

 
เพื่อผู้สูงอายุจำนวน 20 ผลิตภัณฑ์ อาทิ ซีโร่ซูการ์เบรด ขนมปังจากผงกล้วย  นมถั่วแระญี่ปุ่นชนิดผงชงดื่ม เครื่องดื่มธัญพืชผสมไข่ผำเปปไทด์ โปรตีนบาร์ พุดดิ้งอะมาซาเกะรสข้าวหอมนิล กัมมี่น้ำผึ้งสอดไส้ลำไย ผงชงดื่มจมูกข้าว

เจลลี่ไฟเบอร์อินทผลัม เจลลี่เนื้อบุกบำรุงตับกลิ่นมะม่วง โดยจะนำมาทดสอบตลาดให้กลุ่มเป้าหมายได้ชิม เพื่อนำผลการทดสอบไปพัฒนาปรับปรุงคุณภาพก่อนออกสู่ตลาดจริง ภายในงาน Lanna Expo 2024 ระหว่างวันที่ 8 – 14 กรกฎาคม 2567 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดเชียงใหม่

นภาพร/เชียงใหม่

ข่าวที่น่าติดตาม