25/07/2024

นครนายก – พิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์

พิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เพื่อใช้ในงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

เมื่อเวลา 09.00 น.ของวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ที่พระอุโบสถวัดอุดมธานี พระอารามหลวง ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก นายสุภกิณห์ แวงชิน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระราชพรหมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครนายก เป็นประธานสงฆ์ ในพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธ์สิทธิ์ โดยเชิญนายสุภกิณห์ แวงชิน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เจ้าหน้าที่อาราธนาศิล ประธานสงฆ์ให้ศิล

     

จากนั้นประธานในพิธีเชิญใบพลู 7 ใบถวายประธานสงฆ์เจิมใบพลู ประธานสงฆ์ถวายใบพลู 7 ใบแด่พระสงฆ์เถรจารย์ดับเทียนชัย พระสงฆ์ 10 รูปเจริญพระพุทธมนต์คาถาดับเทียนชัย เจ้าหน้าที่ประโคมฆ้องชัย ดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ จากนั้นพระราชพรหมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครนายก ประธานสงฆ์ พรมน้ำพระพุทธมนต์ที่ขันสาคร และมอบขันสาครให้นายสุภกิณห์ แวงชิน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก พร้อมกล่าวคาถาตักน้ำ เพื่อตักน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์จากขันสาครใส่คนโทตามจำนวนที่กำหนดแล้วปิดฝาคนโทให้สนิท จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก และข้าราชการประเคนภัตตาหารแด่พระสงฆ์ 10 รูปถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ ประธานสงฆ์อนุโมทนา จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก กรวดน้ำ-รับพร

    

เวลา 12.00 น.เจ้าหน้าที่ตั้งบายศรีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ พราหมณ์บัณฑิตทำพิธีหน้าโต๊ะบายศรี และเบิกแว่นเวียนเทียนแว่นที่ 1 แว่นเทียนจำนวน 3 แว่นส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก รับแว่นเวียนเทียนจากพราหมณ์บัณฑิตวักแว่นที่จุดเทียนแล้วเข้าหาตัว 3 ครั้งแล้วใช้มือขวาโบกควันไปยังคนโทน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์แล้วส่งต่อให้คนที่อยู่ทางด้านซ้ายมือ เวียนไปจนครบ 3 รอบเมื่อครบแล้วคนสุดท้ายส่งให้พราหมณ์บัณฑิตผู้ทำหน้าที่เบิกแว่นเทียนเป็นอันเสร็จพิธี

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่//ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก

ข่าวที่น่าติดตาม