22/07/2024

ปทุมธานี ประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

ปทุมธานี ประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

 

เมิ่อวันที่ 7 ก.ค. 67 เวลา 17.09 น ณ อุโบสถวัดประยูรธรรมาราม ตำบลคูคต
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี พสกนิกรจังหวัดปทุมธานีทุกหมู่เหล่า พร้อมใจกันร่วมประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ อุโบสถวัดประยูรธรรมาราม ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยมี พระราชสุทธิธรรมาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดประยูรธรรมาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นายกอบชัย ชูโต ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงขอนแก่น ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปทุมธานี นายไชยรัตน์ บุตรแพ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดธัญบุรี นายธวัชชัย ผ่องใส อัยการจังหวัดปทุมธานี พล.ต.ต.ยุทธนา จอนขุน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี นางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ข้าราชการทุกหมู่เหล่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน เข้าร่วมพิธี

โดยเมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เดินทางมาถึงหน้าพระอุโบสถวัดประยูรธรรมาราม ได้เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ และถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จุดธูปเทียนหน้าเครื่องสังเวยบูชาฤกษ์ พราหมณ์อ่านโองการบูชาฤกษ์ จากนั้นเข้าประกอบพิธีในพระอุโบสถ โดยเมื่อจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยแล้ว ประธานสงฆ์ให้ศีล ประกาศชุมนุมเทวดา และเจิมเทียนชัย เทียนมหามงคล และเทียนพุทธาภิเษก เมื่อถึงฤกษ์เวลา 17.09 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ถวายเทียนชนวนแด่ประธานสงฆ์ เมื่อประธานสงฆ์จุดเทียนชัยและเทียนพุทธาภิเษก พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์คาถาจุดเทียนชัย เจ้าหน้าที่ประโคมฆ้องชัย ดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ ระหว่างพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี จุดเทียนมหามงคล เทียนทำน้ำมนต์ และเทียนนวหรคุณ เมื่อเจริญพระพุทธมนต์จบ ได้น้อมส่งพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ และนิมนต์พระสงฆ์เถราจารย์ 5 รูป ขึ้นนั่งอธิษฐานจิต และนิมนต์พระสงฆ์ 4 รูปสวดภาณวารจนถึงเวลาอันสมควร จนเสร็จพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เมื่อลงจากพระอุโบสถ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีและผู้เข้าร่วมพิธี ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก่อนเดินทางกลับ ใช้เวลาในการประกอบพิธีประมาณ 3 ชั่วโมง ทั้งนี้ ในวันรุ่งขึ้น (8 ก.ค.67) จะมีพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์นี้ ณ อุโบสถวัดประยูรธรรมาราม โดยพิธีจะเริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. ไปจนถึงฤกษ์เวียนเทียนในเวลา 12.00 น. จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดปทุมธานีทุกหมู่เหล่า ได้เข้าร่วมพิธีอันเป็นมงคลยิ่งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน

จังหวัดปทุมธานี ประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ อุโบสถวัดประยูรธรรมาราม วันนี้ เวลา 17.09 น. พสกนิกรจังหวัดปทุมธานีทุกหมู่เหล่า พร้อมใจกันร่วมประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ อุโบสถวัดประยูรธรรมาราม ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยมี พระราชสุทธิธรรมาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดประยูรธรรมาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นายกอบชัย ชูโต ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงขอนแก่น ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปทุมธานี นายไชยรัตน์ บุตรแพ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดธัญบุรี นายธวัชชัย ผ่องใส อัยการจังหวัดปทุมธานี พล.ต.ต.ยุทธนา จอนขุน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี นางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ข้าราชการทุกหมู่เหล่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน เข้าร่วมพิธี

โดยเมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เดินทางมาถึงหน้าพระอุโบสถวัดประยูรธรรมาราม ได้เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ และถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จุดธูปเทียนหน้าเครื่องสังเวยบูชาฤกษ์ พราหมณ์อ่านโองการบูชาฤกษ์ จากนั้นเข้าประกอบพิธีในพระอุโบสถ โดยเมื่อจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยแล้ว ประธานสงฆ์ให้ศีล ประกาศชุมนุมเทวดา และเจิมเทียนชัย เทียนมหามงคล และเทียนพุทธาภิเษก เมื่อถึงฤกษ์เวลา 17.09 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ถวายเทียนชนวนแด่ประธานสงฆ์ เมื่อประธานสงฆ์จุดเทียนชัยและเทียนพุทธาภิเษก พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์คาถาจุดเทียนชัย เจ้าหน้าที่ประโคมฆ้องชัย ดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ ระหว่างพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี จุดเทียนมหามงคล เทียนทำน้ำมนต์ และเทียนนวหรคุณ เมื่อเจริญพระพุทธมนต์จบ ได้น้อมส่งพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ และนิมนต์พระสงฆ์เถราจารย์ 5 รูป ขึ้นนั่งอธิษฐานจิต และนิมนต์พระสงฆ์ 4 รูปสวดภาณวารจนถึงเวลาอันสมควร จนเสร็จพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เมื่อลงจากพระอุโบสถ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีและผู้เข้าร่วมพิธี ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก่อนเดินทางกลับ ใช้เวลาในการประกอบพิธีประมาณ 3 ชั่วโมง ทั้งนี้ ในวันรุ่งขึ้น (8 ก.ค.67) จะมีพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์นี้ ณ อุโบสถวัดประยูรธรรมาราม โดยพิธีจะเริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. ไปจนถึงฤกษ์เวียนเทียนในเวลา 12.00 น. จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดปทุมธานีทุกหมู่เหล่า ได้เข้าร่วมพิธีอันเป็นมงคลยิ่งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม