22/07/2024

#ครั้งสำคัญ ครั้งสุดท้ายในรอบ 2,500 ปี! #ขอเชิญส่งชื่อมาได้เยอะเต็มที่❗️ส่งมาที่ไลน์มูลนิธิพุทธภูมิธรรม⬇️ https://lin.ee/xKss3rn ยิ่งแชร์ยิ่งได้บุญ❗️จะพริ้นท์รายชื่อขึ้นโต๊ะสักการะบวงสรวงพระธาตุเชิงชุมในพิธียกปลียอดฉัตรทองคำขึ้นสู่ยอดพระธาตุ❗️

#ครั้งสำคัญ ครั้งสุดท้ายในรอบ 2,500 ปี! #ขอเชิญส่งชื่อมาได้เยอะเต็มที่❗️ส่งมาที่ไลน์มูลนิธิพุทธภูมิธรรม⬇️
https://lin.ee/xKss3rn
ยิ่งแชร์ยิ่งได้บุญ❗️จะพริ้นท์รายชื่อขึ้นโต๊ะสักการะบวงสรวงพระธาตุเชิงชุมในพิธียกปลียอดฉัตรทองคำขึ้นสู่ยอดพระธาตุ❗️

ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2567 นี้ คือ มหามงคลพิธียกปลียอดฉัตร ขึ้นสู่ยอดพระธาตุเชิงชุม จ.สกลนคร ซึ่งเป็นส่วนที่ 3 ส่วนท้ายสุด การบูรณะองค์พระธาตุเชิงชุมที่ซ่อมสร้างบูรณะกันมาตลอด 4 ปีจะสำเร็จเสร็จสิ้นบริบูรณ์

#โอกาสเดียว! ขอเชิญท่านส่งชื่อ-นามสกุล จะเป็นชื่อบุคคล หรือ ชื่อบริษัท สามารถส่งมาได้เยอะๆ มูลนิธิพุทธภูมิธรรม ซึ่งเป็นภาคีสนับสนุนโครงการหุ้มปลียอดทองคำครั้งที่ 3 พระธาตุเชิงชุม จะพริ้นท์รายชื่อทั้งหมด วางไว้บนโต๊ะบวงสรวงหน้าพระธาตุเชิงชุม ในพิธียกปลียอดฉัตร ขึ้นสู่ยอดพระธาตุเชิงชุม วันที่ 20 กรกฎาคม 2567 นำพิธีนสมัสการพระธาตุเชิงชุมและบวงสรวงเปิดบารมี โดยอาจารย์ วิจักษณ์ สองจันทร์ ประธานมูลนิธิพุทธภูมิธรรม

#แชร์ข้อความนี้ไปเพื่อเปิดโอกาสให้พี่น้องสาธุชนได้มีโอกาสส่งชื่อขึ้นโต๊ะบวงสรวงครั้งสำคัญ!! ครั้งเดียว นี้

#ส่งชื่อ-นามสกุล จะเป็นชื่อบุคคล หรือ ชื่อบริษัทมาที่ไลน์
#Line Official Account : มูลนิธิพุทธภูมิธรรม
Line ID : @bbdf
กด https://lin.ee/xKss3rn

แชร์ไปได้บุญ!!

และขอเชิญท่านร่วมพลังบุญเปิด 3 โลก … #เชิญร่วมสร้างยอดทองคำพระธาตุเชิงชุม วัดพระธาตุเชิงชุมฯ สกลนคร … รอบสุดท้าย
#บูชาคุณพระพุทธเจ้า บูชาคุณแผ่นดิน …… อานิสงส์ไม่มีประมาณ …
#พิธียกยอดทองคำพระธาตุเชิงชุม เสาร์ 20 ก.ค.67 เวลา 0900 น.เป็นต้นไป

Page #Facebook : มูลนิธิพุทธภูมิธรรม
https://web.facebook.com/bbdf.org
ข่าว จังหวัดสกลนคร
งานสร้างยอดพระธาตุเชิงชุมส่วนสุดท้าย และสมโภชพระธาตุฯ
https://sakonnakhon.prd.go.th/…/detail/id/57/iid/287700

อานิสงส์การสร้างฉัตรเพื่อเป็นพุทธบูชา
#โดย พระธรรมกิตติวงศ์
๑.ย่อมเป็นผู้ได้ในสิ่งที่เลิศเสมอ
๒.มีคนคอยกั้นร่มให้ทุกเมื่อ
๓.ย่อมได้รื่นรมในเทวโลก ๗๗ ครั้ง
๔.ย่อมได้เสวยเทวราชสมบัติในเทวโลก ๗๗ ครั้ง
๕.จักได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิราช ๑,๐๐๐ ครั้ง
๖.จักได้เป็นพระเจ้าประเทศราชที่ไพบูลย์
อานิสงส์การสร้างฉัตรเพื่อเป็นพุทธบูชา
#พระไตรปิฏก เล่มที่ ๓๒ ขุทกนิกาย
๑. ย่อมเป็นผู้ไม่รู้สึกร้อน
๒.ย่อมเป็นผู้ไม่รู้สึกหนาว
๓.ละอองธุลีไม่แปดเปื้อน
๔.เป็นผู้ไม่มีจัญไร
๕.เป็นผู้ที่มหาชนยำเกรงทุกเมื่อ
๖.เป็นผู้มีผิวพรรณวรรณละเอียด
๗.เป็นผู้ไม่มีอันตราย
๘.เกิดในตระกูลสูงศักดิ์

ข่าวที่น่าติดตาม