25/07/2024

พิษณุโลก ม.นเรศวร จัดโครงการลูกทุ่งไม่มีแดด เทา-แสด บันเทิงศิลป์ ครั้งที่ 12 สืบสานเพลงลูกทุ่ง

พิษณุโลก ม.นเรศวร จัดโครงการลูกทุ่งไม่มีแดด เทา-แสด บันเทิงศิลป์ ครั้งที่ 12 สืบสานเพลงลูกทุ่ง

 

   
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2567 รศ.ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการลูกทุ่งไม่มีแดด เทา-แสด บันเทิงศิลป์ ครั้งที่ 12 ตอน ลูกทุ่งศิวิไลซ์ ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริม สนับสนุนให้นิสิตที่มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปะการแสดงแขนงต่าง ๆ ได้แสดงทักษะที่ตนมี รวมถึงการปลูกฝังให้เกิดความรักและหวงแหนในศิลปะและวัฒนธรรมไทย โดยเฉพาะเพลงลูกทุ่ง ซึ่งโครงการนี้นิสิตได้แสดงออกทั้งการร้อง เต้นและเล่นดนตรี

     

รวมถึงการฝึกความสามัคคีและการทำงานร่วมกัน ทั้งเบี้องหน้าและเบื้องหลัง โดยเป็นการทำงานร่วมกันของชมรมวงดนตรีลูกทุ่งมหาวิทยาลัยนเรศวร NU Band โครงการลูกพระฆเนศ ชมรมสืบสานล้านนา ชมรมดนตรีไทย รวมถึงศิษย์เก่าและนิสิตจากหลากหลายคณะ ซึ่งงานนี้ได้รับความสนใจเข้าร่วมชมจากประชาชนทั่วไป ผู้ปกครอง นักเรียนระดับมัธยม อาจารย์ นิสิตของมหาวิทยาลัยนเรศวร และสถาบันอื่นๆ เข้าร่วมรับชมกว่า 800 คน ณ โรงละครเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

************************************** ************************************** **************************************

ข่าวที่น่าติดตาม