22/07/2024

กาฬสินธุ์ชาวตำบลลำพานร่วมใจเปิดจุดชมวิวลำน้ำพานแหล่งท่องเที่ยวชุมชน

กาฬสินธุ์ชาวตำบลลำพานร่วมใจเปิดจุดชมวิวลำน้ำพานแหล่งท่องเที่ยวชุมชน

 

 
“วิรัช พิมพะนิตย์” ส.ส.กาฬสินธุ์ เขต 1 ร่วมกับนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลลำพาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. คณะครู นักเรียนโรงเรียนท่าแสงวิทยายน และประชาชนชาวตำบลลำพาน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์เปิดจุดชมวิวลำน้ำพานแหล่งท่องเที่ยวและจุดพักผ่อนหย่อนใจในชุมชน พร้อมรำถวายหลวงปู่วังเวิน ปูชนียสถานสิ่งศักดิ์ที่ชาวตำบลลำพานเคารพบูชา เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัว

 

ที่บริเวณศาลหลวงปู่วังเวิน ปูชนียสถาน พนังกั้นลำน้ำพาน ด้านหลังโรงเรียนท่าแสงวิทยายน ต.ลำพาน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ นายวิรัช พิมพะนิตย์ ส.ส.กาฬสินธุ์ เขต 1 ดาบตำรวจสมคิด นันทสมบูรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลลำพาน นายแสวง ปัญยาง กำนันตำบลลำพาน นายสุนันท์ ผลรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแสงวิทยายน พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน อสม. คณะครู นักเรียนโรงเรียนท่าแสงวิทยายน และประชาชนชาวตำบลลำพานร่วมกันเปิดจุดชมวิวลำน้ำพาน แหล่งท่องเที่ยวและจุดพักผ่อนหย่อนใจในชุมชน และเป็นพนังกั้นป้องกันน้ำท่วม โดยในพิธีนักเรียนได้สวมชุดไทยรำถวายหลวงปู่วังเวิน ปูชนียสถาน สิ่งศักดิ์ที่ชาวตำบลลำพานเคารพบูชา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว

 

สำหรับจุดชมวิวลำน้ำพานบริเวณดังกล่าว สืบเนื่องจากที่ผ่านมา เกิดปัญหาน้ำกัดเซาะทำให้ตลิ่งเกิดการทรุดตัวพัง และบางปีที่มีพายุฝนและลำน้ำพานมีปริมาณน้ำมากยังได้เอ่อล้นพนังเข้ามาท่วมภายในบริเวณในโรงเรียนท่าแสงวิทยายน ซึ่งจากปัญหาดังกล่าวทางดาบตำรวจสมคิด นันทสมบูรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลลำพาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้นำหมู่บ้าน ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และประชาชนได้ร่วมกันเสนอปัญหาไปยังสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ.กาฬสินธุ์ และ กรมเจ้าท่า เพื่อให้จัดสรรงบประมาณโครงการเพื่อดำเนินการก่อสร้างพนังกั้นลำน้ำพานบริเวณดังกล่าว เพื่อป้องกันตลิ่งทรุดและป้องกันน้ำท่วมระยะทางกว่า 150 เมตร

 

กระทั่งมีการก่อสร้างแล้วเสร็จ และทางพี่น้องประชาชนชาวตำบลลำพานได้ร่วมกันผลักดันให้เป็นจุดชมวิวแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนแห่งใหม่ และเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน อย่างไรก็ตามพี่น้องประชาชนชาวตำบลลำพานได้ขอบคุณทางนายวิรัช พิมพะนิตย์ ส.ส.กาฬสินธุ์ เขต 1 ที่ได้มาเป็นประธานเปิดและให้การสนับสนับสนุน พร้อมขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ร่วมกันก่อสร้างพนังกั้นน้ำและแหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้ขึ้นมาอีกด้วย

 

ข่าวที่น่าติดตาม