24/07/2024

พิษณุโลก กองบิน ๔๖ ออกหน่วยมิตรประชา ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ในพื้นที่ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

พิษณุโลก กองบิน ๔๖ ออกหน่วยมิตรประชา ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ในพื้นที่ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

 

นาวาอากาศเอก เสรวรรถ คล้ายพุฒ ผู้บังคับการกองบิน ๔๖ ในฐานะ หัวหน้าคณะหน่วยมิตรประชากองบิน ๔๖ พร้อมด้วย, รองผู้บังคับการกองบิน ๔๖, เสนาธิการกองบิน ๔๖ และจิตอาสา ๙๐๔ นำหน่วยมิตรประชา กองบิน ๔๖ พิษณุโลก ออกช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

   

โดยได้สร้างการรับรู้ด้านการบิน มีการแสดงการฝึกบินควบคุมไฟป่า เครื่องบินลำเลียงแบบที่ ๒ ก (BT-67) เพื่อเตรียมความพร้อม และดำรงขีดความสามารถของหน่วยบินในการปฏิบัติจริงในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศ และประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน รวมถึงประชาชน ในพื้นที่รับรู้ถึงภารกิจ การบินควบคุมไฟป่าของกองทัพอากาศ ในภารกิจช่วยเหลือประเทศชาติ และประชาชน อย่างแท้จริง

   

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการแสดงดนตรีของวงดุริยางค์ทหารอากาศ กองบิน ๔๖, การบริการตรวจโรคเบื้องต้น, บริการตัดผมชาย-หญิง, การแสดงเครื่องบินเล็กบังคับวิทยุ พิธีมอบทุนการศึกษา, อุปกรณ์กีฬา, อุปกรณ์การศึกษา และเลี้ยงอาหารกลางวันพร้อมทั้งมอบชุดยาสามัญประจำบ้าน และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่นักเรียนและพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ณ โรงเรียนวัดโป่งหม้อข้าว ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗

ผู้รับผิดชอบข่าว : นาวาอากาศโท พีระพัฒน์ ปั้นกล่ำ หัวหน้าแผนกกิจการพลเรือน กองบังคับการ กองบิน ๔๖ โทร.๕๕๒๓๔

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก