25/07/2024

ฉะเชิงเทรา-รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เปิดโครงการอบรมและเผยแพร่อุดมการณ์หลักการกาชาดของเหล่ากาชาด

ฉะเชิงเทรา-รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เปิดโครงการอบรมและเผยแพร่อุดมการณ์หลักการกาชาดของเหล่ากาชาด

 

 

วันนี้ (27 มิ.ย.67) ที่ห้องประชุมรอยัลอินน์ โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล ตำบลคลองนา อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้ นางสาวฉัตรประอร นิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมและเผยแพร่อุดมการณ์หลักการกาชาดของเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา ดำเนินโครงการอบรมและเผยแพร่อุดมการณ์ หลักการกาชาดของเหล่ากาขาดจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ 2567 เหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา

 

กิ่งกาชาดอำเภอบางคล้า และกิ่งกาชาดอำเภอบางปะกง มีสมาชิกรวมจำนวน 2,315 คน ปัจจุบันมีสมาชิกที่ช่วยปฏิบัติงานตามพันธกิจของเหล่ากาชาดอยู่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา กิ่งกาชาดอำเภอบางคล้า กิ่งกาชาดอำเภอบางปะกง อาสาสมัครสภากาชาดไทย รับทราบอุดมการณ์ หลักการกาชาดรวมทั้งการรักษาภาพลักษณ์ของสภากาชาดไทยขณะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ตามบทบาทและหน้าที่ของตนเองที่สภากาชาดไทยกำหนด

   

#WorldSoilDay#วันดินโลก
#UN#FAO#GlobalSoilPartnership#MOI
#กระทรวงมหาดไทย
#บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#SoilandWaterasourceoflife
#SustainableSoilandWaterforbetterlife
#ดินดีน้ำดีชีวีมีสุขอย่างยั่งยืน
#SDGsforAll
##ChangeforGood
#จังหวัดฉะเชิงเทรา

สัมฤทธิ์ ล้ำเลิศ/รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม