21/07/2024

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ร่วมกับ บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “สวนสัตว์สัญจรสู่ชุมชน” เปิดโลกแห่งการเรียนรู้นอกชั้นเรียนและตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ร่วมกับ บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “สวนสัตว์สัญจรสู่ชุมชน” เปิดโลกแห่งการเรียนรู้นอกชั้นเรียนและตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม

นายณรงวิทย์ ชดช้อย ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว พร้อมด้วย นายสมบุญ รวมก้อนทอง ผู้จัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) โรงกลั่นน้ำมันบางจาก ศรีราชา นายบัลลังก์ เนื่องแสง ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ม.บูรพา และ นายสมมาตร นธีวนาพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่เนินพยอม ร่วมเปิดกิจกรรมสวนสัตว์สัญจรสู่ชุมชน (Zoo Outreach Program) ณ โรงเรียนวัดใหม่เนินพยอม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยมีนักเรียนร่วมกิจกรรมกว่า 400 คน ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับประถมศึกษาตอนปลาย (อนุบาล-ป.6)

 

ภายในงานมีกิจกรรมให้นักเรียนเข้าเรียนรู้ถึง 8 ฐานกิจกรรม อาทิ “อนุรักษ์สัตว์ป่า” ฝ่ายอนุรักษ์ วิจัยและสุขภาพสัตว์ “พืชสมุนไพรหรรษา” โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ) ฉัน คือ ใคร,โลกใบเล็ก,สัตว์ป่าสงวนของไทย,ตามรอยฉัน, Where are you ถิ่นที่อยู่อาศัย ฝ่ายการศึกษา และ“ภารกิจพิชิตขยะทะเล” สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ม.บูรพา โดยมีเจ้าหน้าที่ของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวและหน่วยงานภายนอกร่วมดำเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ความรู้เด็ก ๆ นายณรงวิทย์ ชดช้อย ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมสวนสัตว์สัญจรสู่ชุมชน หรือ Zoo Outreach Programเป็นความร่วมมือระหว่างบริษัท บางจากศรีราชา จำกัด (มหาชน)

 

 

และสวนสัตว์เปิดเขาเขียว เป็นโปรแกรมการจัดการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ คือ สวนสัตว์สู่สถานศึกษา โดยอาศัยความรู้และประสบการณ์ของงานสวนสัตว์ฯ ถ่ายทอดผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่นำมามอบให้แก่นักเรียน และนักเรียนเองสามารถที่จะนำกิจกรรมเหล่านี้มาปรับใช้อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย และเทคโนโลยี ศิลปะ ภาษาต่างประเทศ ศาสนาและวัฒนธรรม และอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญสำหรับสวนสัตว์ฯ คือเราเล็งเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อมใกล้ๆ ตัวทั้งเรื่องของสัตว์ป่า สิ่งแวดล้อม สิ่งมีชีวิตในท้องทะเล ระบบนิเวศต่าง ๆ เพราะถือว่า โรงเรียน และชุมชนใกล้เคียง มีบทบาทสำคัญในการร่วมกันที่จะดูแลสิ่งเหล่านี้ต่อไป

   

ขณะที่ นายสมบุญ รวมก่อนทอง ผู้จัดการความปลอดภัยอาชีวะอนามัย และสิ่งแวดล้อม บริษัทบางจากศรีราชา จำกัด(มหาชน) กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานโครงสวนสัตว์สัญจรในวันนี้ว่าเป็นหนึ่งในโครงการที่โรงกลั้นน้ำมันบางจากได้ร่วมกันกับทางสวนสัตว์เปิดเขาเขียว สถาบันต่างๆชุมชนและโรงเรียน ซึ่งเป็นโครงที่จัดขึ้นและดำเนินการมาหลายปีแล้ว และในวันนี้โครงการสวนสัตว์สัญจรได้จัดขึ้นที่โรงเรียนวัดใหม่เนินพยอม ต.ทุ่งสุขลา เพราะว่าการที่เรามีโครงการแบบนี้ก็เพื่อปลูกฝังให้เด็กๆ ได้จิตสำนึก ให้รู้จักรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพราะเราเชื่อว่าการที่เราปลูกฝังสิ่งเหล่านี้ตั้งแต่เด็กไปก็จะทำให้เมื่อเติบใหญ่จะได้มีความคิดแบบนี้ติดตัวไปด้วย และการที่เราได้ทำโครงการที่หลากหลายจะทำให้สิ่งแวดล้อมนั้นดียิ่งขึ้น

นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ชลบุรี 0909535645

ข่าวที่น่าติดตาม