14/07/2024

ร้อยเอ็ด…ผู้ว่าฯร้อยเอ็ด ถวายแผ่นธรรมนาวา “วัง” แด่ พระครูวิมลบุญโกศล เจ้าอาวาสวัดวิมลนิวาส และทอดผ้าป่า เพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1

ร้อยเอ็ด…ผู้ว่าฯร้อยเอ็ด ถวายแผ่นธรรมนาวา “วัง” แด่ พระครูวิมลบุญโกศล เจ้าอาวาสวัดวิมลนิวาส และทอดผ้าป่า เพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1

 

 

วันนี้( 27 มิถุนายน 2567 )เวลา 08.30 น. นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ถวายแผ่นธรรมนาวา “วัง” แด่ พระครูวิมลบุญโกศล เจ้าอาวาสวัดวิมลนิวาส จำนวน 20,040 แผ่น และเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่า เพื่อการ ศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1

 

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และนักศึกษา เข้าร่วมพิธี ที่ วัดวิมลนิวาส อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทาน “หลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์” ฉบับธรรมนาวา “วัง” แก่ พระครูวิมลบุญโกศล’ เจ้าอาวาสวัดวิมลนิวาส เพื่อเผยแพร่หลักธรรมอันทรงคุณค่าที่พุทธศาสนิกชน ให้ได้ศึกษาหลักการวิธีปฏิบัติที่พึงยึดเป็นพลังทางใจ และพลังทางสติปัญญาอย่างแท้จริง

 

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษามหากุศล ซึ่งจะนำเงินที่ได้ไปพัฒนาศักยภาพนักเรียน และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จึงขอเรียนเชิญท่านผู้จิตศรัทธา ได้ร่วมบริจาคทุนทรัพย์รับกุศลร่วมอนุโมทนา เป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษามหากุศล

 

โดยท่านสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพกองผ้าป่าได้ตามกำลังจิตศรัทธา หากท่านไม่สามารถเดินทางไปร่วมทำบุญได้ กรุณาส่งปัจจัยร่วมทำบุญไปที่บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาร้อยเอ็ด ชื่อบัญชี ผ้าเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด หมายเลขบัญชี 411-3-65105-1

 

โกสิทธิ์/ร้อยเอ็ด(ห)
081-377-2689

ข่าวที่น่าติดตาม