21/07/2024

พิษณุโลก จัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก “รวมพลังไทย สร้างครอบครัว ชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชา”

พิษณุโลก จัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก “รวมพลังไทย สร้างครอบครัว ชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชา”

 

วันนี้ (26 มิถุนายน 2567) เมื่อเวลา 09.00 น ที่ สวนกลางเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายพชรเสฏฐ์ บุญศิริสาริศา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก พร้อมอ่านสาสน์ และนำมวลชนกล่าวปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด

 

โดยกิจกรรมเริ่มต้น เวลา 08.30 น. ส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน บริษัทห้างร้าน ผู้ประกอบการ กลุ่มพลังมวลชน นิสิต นักศึกษา นักเรียน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกันเดินขบวนรณรงค์แสดงพลังในการต่อต้านยาเสพติด จากบริเวณหน้าโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี มาถึงบริเวณเวทีสวนกลางเมือง

 

จากนั้น ประธานฯ ได้มอบเกียรติบัตรและใบรับรอง ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดที่มีผลงานดีเด่นประจำปี 2567 จำนวน 55 ราย สถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์โรงงานสีขาว จำนวน 15 แห่ง สถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมิน จัดทำมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบ กิจการ (มยส.) จำนวน 5 แห่ง TO BE NUMBER ONE ที่ผ่านการประกวดระดับภาคเหนือ และระดับประเทศ จำนวน 37 ราย และสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน เป็น “สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขระดับดีเด่น” จำนวน 24 แห่ง และหน่วยงานร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 1 หน่วยงาน รวมทั้งสิ้น 141 ราย

 

จากนั้นอ่านสารของนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2567 และนำผู้เข้าร่วมงานกล่าวคำปฎิญาณ ประกาศเจตนารมย์ต่อต้านยาเสพติด ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร รัชกาลที่ 10 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาศมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 นอกจากนี้ สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จัดการแสดง 1 ชุด และกองทุนแม่ของแผ่นดินจัดนิทรรศการภายในงานอีกด้วย

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

ข่าวที่น่าติดตาม