20/07/2024

ชลบุรี-วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา ประชุมคณะกรรมการเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานของวิทยาลัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ชลบุรี-วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา ประชุมคณะกรรมการเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานของวิทยาลัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
https://youtu.be/VMObOzfx6cw
วันนี้ (25 มิ.ย.67) ที่ห้องประชุมแพททริค อาคารคุณพ่อเรย์ บาทหลวงสุขุม ธนะสิงห์ ประธานมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา ในการนี้นายบรรลือ กุลละวณิชย์ ประธานสภาเมืองพัทยา นายรัฐกิจ เฮงตระกูล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะคณะกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย
นายคำพันธุ์ ราชดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา ชี้แจงถึงการดำเนินงานของวิทยาลัยในสถานการณ์ปัจจุบันว่า ปัจจุบันมีนักเรียนนักศึกษาที่เดินทางมาจากจังหวัดต่าง ๆ ทั่วทุกภูมิภาค จำนวน 138 คน แบ่งเป็นในระบบ 122 คน นอกระบบ 16 คน ในปีการศึกษา 2566 ที่ผ่านมา วิทยาลัยฯ มีผลงานทางวิชาการที่สร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาลัยฯ หลายด้าน อาทิ ความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.)
 
สอบประกาศนียบัตร Comtia Security+ เป็นผลสำเร็จ, การแข่งขันด้านไอทีระดับนานาชาติ ได้เข้าร่วมการแข่งขันความท้าทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล ประจำปี 2566 ที่เมืองอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรต, เข้าร่วมการแข่งขัน “Women Thailand Cyber Top Talent 2023 และมีผู้เรียนได้รับรางวัล “เพชรแห่งแผ่นดิน” ครั้งที่ 3 โล่ประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาทิตยาทรกิติคุณ เป็นต้น
 
อย่างไรก็ตาม นักเรียนทั้ง 122 คนของวิทยาลัยจะมีเงินอุดหนุนในภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปี 2567 ซึ่งเป็นนักศึกษาในระดับ ปวช.จำนวน 76 คน เท่านั้น ส่วนในระดับ ปวส.จำนวน 46 คน รัฐบาลยังไม่อุดหนุนนักเรียน ดังนั้นทางวิทยาลัยจึงต้องมีการระดมทุนจากโครงการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
 
ด้านนายรัฐกิจ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เสนอแนวทางในการฟอร์มทีมด้านไซเบอร์ อาจจะสร้างโปรแกรมเล่นเกมส์ หรือโปรแกรมรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ เนื่องจากวิทยาลัยมีการเรียนการสอนที่มีจุดเด่นทางด้านเทคโนโลยี มีบุคลากรที่เพียงพอ เพื่อเป็นอีก 1 ช่องทางในการเพิ่มรายได้ให้กับองค์กร ซึ่งเรื่องดังกล่าวในที่ประชุมพร้อมที่จะนำไปพิจารณา

ข่าวที่น่าติดตาม