20/07/2024

ชุมพร – บูรณาการตรวจสภาพการจ้างงานในเรือประมง เพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ และแรงงานผิดกฎหมาย

ชุมพร – บูรณาการตรวจสภาพการจ้างงานในเรือประมง เพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ และแรงงานผิดกฎหมาย

ธนากร โกศลเมธีรายงาน 0818923514

ชุมพร – ลงพื้นที่ตรวจสภาพการจ้างงานในเรือประมง เพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ และแรงงานผิดกฎหมาย

วันนี้ (24 มิ.ย. 67) ที่บริเวณท่าเทียบเรือศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลชุมพร นายวรัตม์ มาประณีต รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ตรวจติดตามการทำงาน คณะทำงานบูรณาการความร่วมมือในการตรวจสภาพการจ้าง สภาพการทำงาน และการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในกิจการประมงทะเล ในการลงพื้นที่ เพื่อตรวจสภาพการจ้าง สภาพการทำงาน และการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในกิจการประมงทะเลแบบบูรณาการ ในทะเลอ่าวไทย จังหวัดชุมพร

โดยมีเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเล ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดชุมพร ประมงจังหวัดชุมพร สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาจังหวัดชุมพร ตำรวจน้ำ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41 ปกครองจังหวัดชุมพร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ แรงงานจังหวัดชุมพร จัดหางานจังหวัดชุมพร ประกันสังคมจังหวัดชุมพร สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพร ร่วมบูรณาการตรวจเรือประมงในทะเลอ่าวไทย บริเวณปากน้ำชุมพร เพื่อติดตามการค้ามนุษย์และการใช้แรงงานผิดกฎหมาย

ซึ่งผลการตรวจเรือประมงในครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจตรวจสภาพการจ้าง สภาพการทำงาน และการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในกิจการประมงทะเลแบบบูรณาการ โดยเข้าตรวจเรือประมง จำนวน 2 ลำ มีแรงงานประมงทั้งหมด 12 คน เป็นคนไทย 7 คน สัญชาติเมียนมา 3 คน และสัญชาติกัมพูชา 2 คน เรือทุกลำผ่านการตรวจตามข้อปฏิบัติที่กฎหมายกำหนด โดยมีการตรวจสอบทะเบียนเรือ ใบอนุญาตใช้เรือ บัญชีรายชื่อและหนังสือคนประจำเรือ สมุดบันทึกการทำประมง หลักฐาน การจ่ายค่าจ้าง เวลาพักต่อวันของคนงาน เป็นต้น การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ หรือการบังคับใช้แรงงาน สำหรับการออกตรวจเรือประมงทางทะเลในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานต่างด้าวในกิจการประมง รวมทั้งการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ประมง ซึ่งภารกิจมีการตรวจเรือประมงในพื้นที่ ว่าวิธีการใช้แรงงานต่างด้าวนั้นถูกต้องหรือไม่ ไม่มีการค้ามนุษย์ รวมทั้งอุปกรณ์ เครื่องมือในการทำประมงที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

 

************************************** ************************************** **************************************

ข่าวที่น่าติดตาม