23/07/2024

พิษณุโลก คณะเภสัชศาสตร์ ม.นเรศวร ร่วมกับชุมชนจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเก็บยาเหลือใช้เพื่อส่งต่อหรือทำลายอย่างถูกวิธี

พิษณุโลก คณะเภสัชศาสตร์ ม.นเรศวร ร่วมกับชุมชนจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเก็บยาเหลือใช้เพื่อส่งต่อหรือทำลายอย่างถูกวิธี

 

   
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2567 อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดย ผศ.ดร.ภก.ดำรงศักดิ์ เป๊กทอง หัวหน้าโครงการจัดกิจกรรมเพื่อจัดการปัญหายาเหลือใช้ในชุมชนอย่างเป็นระบบในเขตจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม โรงพยาบาลบางกระทุ่ม และชมรมจักรยาน พพ.18-20 จัดกิจกรรมปั่นจักรยานเก็บยาเหลือใช้ โดยมี นางสาวทิพวรรณ มณีท่าโพธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบางกระทุ่ม กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 60 คน โดยโครงการนี้เริ่มจัดมาตั้งแต่ปี 2564 ครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่ 5 ได้นำยาที่หมดอายุไปทำลายอย่างถูกวิธีไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม และนำยาที่ยังไม่หมดอายุไปบริจาคต่อในสถานพยาบาลที่ห่างไกล

     

ซึ่งปริมาณยาที่เก็บรวบรวมได้ตั้งแต่จัดมามากถึง 6 ล้านเม็ด และ 1 แสนหน่วย (ยาฉีด ยาน้ำ ยาสูดพ่น ยาแผ่นแปะ รวมถึงยาใช้ภายนอกอื่นๆ โดยปริมาณยาที่ส่งต่อให้กับโรงพยาบาลต่างๆ เป็นจำนวน 3 ล้านเม็ด คิดเป็นมูลค่า 4 ล้านบาท และปีที่ผ่านมา ผศ.ดร.ภก.ดำรงศักดิ์ เป๊กทอง ได้รับรางวัลเภสัชกรดีเด่น สาขาการประยุกต์ใช้วิชาชีพเภสัชกรรมให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ประจำปี 2566 จากเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และถูกเสนอชื่อผลงานเข้าชิงรางวัล THE Awards Asia 2023 จัดโดย Times Higher Education (THE), Unites Kingdom สาขาผลงานที่โดดเด่นในการพัฒนาภูมิภาค (Outstanding Contribution to Regional Development) จากผลงาน PharmaSea: Saving the Medicine & saving the Sea/……

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

ข่าวที่น่าติดตาม