20/07/2024

ร้อยเอ็ด…พระครูธรรมธร ประกาศิต องค์อุปถัมภ์ชมรมจิตอาสาฯเมตตาให้แนวทางเหรียญที่ระลึกงานเดิน-วิ่งการกุศล ของ “โหวดพิฆาต” ต้องขลังและดีที่สุด

ร้อยเอ็ด…พระครูธรรมธร ประกาศิต องค์อุปถัมภ์ชมรมจิตอาสาฯเมตตาให้แนวทางเหรียญที่ระลึกงานเดิน-วิ่งการกุศล ของ “โหวดพิฆาต” ต้องขลังและดีที่สุด

 

วันนี้(20 มิถุนายน 2567) เวลา 12.00 น. นายณฐกร ขามกุลา ประธานชมรมฟุตบอลร้อยเอ็ดซิตี้(โหวดพิฆาต) พร้อมด้วยเลขานุการชมรมฯ เดินทางเข้ากราบนมัสการพระเดชพระคุณพระครูธรรมธร ประกาศิต (อ.คิง ชุตินุธโร) ที่ปรึกษาและองค์อถปถัมภ์ชมรมจิตอาสาพี่ช่วยน้องเพื่อนช่วยเพื่อน101 เพื่อกราบนมัสการถวายรายงานรูปแบบเหรียญที่ระลึกงานเดิน-วิ่งการกุศล รายการเดิน-วิ่งการกุศลพลังบุญ สานฝันเพื่อน้องเยาวชนคน 101 ครั้งที่ 1 จัดโดยชมรมฟุตบอลร้อยเอ็ดซิตี้(โหวดพิฆาต) โดยความอุปถัมภ์ของพระครูปลัดสุขวัฒน์(อนุสรณ์ ปภัสโร)

นายณฐกร ขามกุลา ประธานชมรมฟุตบอลร้อยเอ็ดซิตี้(โหวดพิฆาต) โดยความอุปถัมภ์ของพระครูปลัดสุขวัฒน์(อนุสรณ์ ปภัสโร) กล่าวรายงานว่า ตามที่พระครูธรรมธร ประกาศิต (อ.คิง ชุตินุธโร) ที่ปรึกษาและองค์อถปถัมภ์ชมรมจิตอาสาพี่ช่วยน้องเพื่อนช่วยเพื่อน101 ได้ให้แนวทางในการจัดทำเหรียญที่ระลึก ในงานเดิน-วิ่งการกุศลของชมรมฟุตบอลร้อยเอ็ดซิตี้(โหวดพิฆาต)ว่า เหรียญที่ระลึกงานเดิน-วิ่งครั้งนี้ต้องมีความเข้มขลัง สวยงาม และดีที่สุด ชมรมฯ

จึงได้ปรึกษาหารือและขอข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญด้านการทำเหรียญที่ระลึกงานเดิน-วิ่งการกุศล และวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระครูธรรมธร ประกาศิต (อ.คิง ชุตินุธโร)เมตาให้เข้าพบเพื่อถวายรายงานดังกล่าว พร้อมสรุปรูปแบบและแนวทางดังนี้ 1. เหรียญที่ระลึกจะเป็นเหรียญหล่อโลหะทั้งเหรียญ 2.ให้แยกชนิดของเหรียญให้ชัดเจน เช่น 5 กิโลเมตร เหรียญเงิน 10 กิโลเมตร เหรียญทอง VIP เหรียญนาก VVIP เหรียญสามกษัตริย์ และ ผู้ที่ให้การสนับสนุนตามสมควร จะได้ ทั้ง4 เหรียญ และของที่ระลึกจากพระครูปลัดสุขวัฒน์(อนุสรณ์ ปภัสโร) ตามสมควร

อนึ่งมวลสารศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้ในการจัดทำเหรียญที่ระลึกในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระครูปลัดสุขวัฒน์(อนุสรณ์ ปภัสโร)โดยท่านจะมอบให้กับทางชมรมฯไปดำเนินการจัดทำเหรียญที่ระลึกดังกล่าวเพื่อความเป็นมงคลอีกด้วย

โดยรูปแบบของเหรียญที่ระลึกดังกล่าวด้านหน้าจะเป็นโลโก้ของชมรมฟุตบอลร้อยเอ็ดซิตี้(โหวดพิฆาต)จะมีประตูสาเกตนครซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดร้อยเอ็ดขนาบข้างซ้าย-ขวาด้วยโหวดซึ่งเป็นเครื่องดนตรีประจำจังหวัดร้อยเอ็ดและข้อความชื่อชมรม ชื่อรายการเดิน-วิ่ง วัน/เดือน/ปีที่จัดกิจกรรม เป็นต้น ส่วนด้านหลัง จะมีรูปพระพุทธมิ่งเมืองมงคล พระพุทธรูปประจำจังหวัดร้อยเอ็ด พ่อปู่พญาศรีสุทโทนาคราช ซึ่งตั้งตระหง่านอยู่กลางอ่างธวัชชัยซึ่งเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดร้อยเอ็ดที่มีผู้คนทั้งใกล้และไกลทั้งชาวไทยและต่างประเทศเดินทางมาสักการะขอพรอยู่ไม่ขาดสาย อีกทั้ง4 มุมของเหรียญจะมีอักขระยันต์ศักดิ์สิทธิ์ 4 ตัว ที่พระเดชพระคุณพระครูปลัดสุขวัฒน์(อนุสรณ์ ปภัสโร)ท่านเมตตาเขียนและมอบให้กับทางชมรมฯเป็นกรณีพิเศษเพื่อความเป็นมงคลยิ่งอีกด้วย

ช่วงท้ายพระเดชพระคุณพระครูธรรมธร ประกาศิต (อ.คิง ชุตินุธโร)ท่านได้เมตตาดำริให้กำลังใจท่านประธานชมรมฯและเลขาชมรมฯความว่า สู้เด้อ ลุยเลย นัดหมายขอเข้าพบพระอาจารย์ต้อม รายงานให้เผิ่นทราบ ขอมวลสารศักดิ์สิทธิ์นำเผิ่นมาเฮดเหรียญที่ระลึก ให้เผิ่นเมตตานัดหมายขอความเมตตาท่านผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ส่วนเกี่ยวข้องไห่มาช่วยอนุเคราะห์ ส่งเสริม สนับสนุนและผลักดันงานช่วยกันจนสำเร็จ ดำเนินการเลยส่วนได๋ที่เฮาสามารถเฮดได้ ส่วนครูบาอาจารย์ และผู้ใหญ่ของบ้านเมืองเผิ่นเบิ่งอยู่ขอให้กำลังใจเด้อ ลุยบ่อมีหยังแล้ว สำเร็จแน่นอน สาธุ(ภาษาอีสาน) ก่อนที่ประธานชมรมฯและเลขาชมรมฯจะได้กราบลาครูบาอาจารย์เพื่อเดินทางกลับเข้าพื้นที่เขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดต่อไป

โกสิทธิ์/ร้อยเอ็ด(ห)
081-377-2689

ข่าวที่น่าติดตาม