24/07/2024

ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศเป็นประธานในพิธีบวงสรวง ณ พระอนุสาวรีย์ จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศนุโลกประชานารถ

ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศเป็นประธานในพิธีบวงสรวง ณ พระอนุสาวรีย์ จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศนุโลกประชานารถ

พลอากาศเอก ชัยนาท ผลกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ ในฐานะประธานกรรมการอำนวยการจัดคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อ “ชัยพัฒนา” ครั้งที่ 15 เป็นประธานในพิธีบวงสรวง ณ พระอนุสาวรีย์ จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศนุโลกประชานารถ พระบิดาแห่งกองทัพอากาศไทย และศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เมื่อวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567

ที่มาเว็บไซต์กองทัพอากาศ :

************************************** ************************************** **************************************

ข่าวที่น่าติดตาม