14/07/2024

“ อุตรดิตถ์ เปิดอย่างยิ่งใหญ่ Most Music And Art @ UTD ”

“ อุตรดิตถ์ เปิดอย่างยิ่งใหญ่ Most Music And Art @ UTD ”

วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567 เวลา 19.09 น ณ สนามพระยาพิชัยดาบหัก ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดงาน Most Music And Art @ UTD ซึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา กรมส่งเสริมการเกษตร พัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ สถาบันการศึกษาและส่วนราชการ/หน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดอุตรดิตถ์ บูรณาการจัดงาน Most Music And Art @ UTD ร่วมกัน

 

ระหว่างวันที่ 19 – 23 มิถุนายน 2567 ณ สนามพระยาพิชัยดาบหัก ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและประชาชน ได้เรียนรู้ และมีส่วนร่วมในการสืบสานและรักษางานศิลป์ ดนตรี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุตรดิตถ์ รวมทั้งเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในมิติทางศิลปะ และวัฒนธรรม และเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยในพิธีเปิดงานมีนายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวรายงาน และมีหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมพิธีเปิดงาน Most Music And Art @ UTD เป็นจำนวนมาก

 

ทั้งนี้ ภายในงาน มีกิจกรรมต่างมากมาย ประกอบด้วย การแสดงดนตรีร่วมสมัยในจังหวัดอุตรดิตถ์ การแสดงดนตรีของศิลปินนักร้องยอดนิยม การแสดงผลงานทางศิลปะ ของศิลปินในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ การแสดงศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดอุตรดิตถ์ การสาธิตและจำหน่ายอาหาร สินค้า ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม และของดีจังหวัดอุตรดิตถ์ กว่า 60 บูธ การจำหน่ายอาหาร ของคาราวานอาหารจากทุกภูมิภาค กว่า 50 ร้านค้า จุดแช๊ะ และแชร์ในการถ่ายรูปกับบริเวณงานที่มีอุโมงค์ไฟ จุดถ่ายรูปอื่นๆ ภายในงาน เป็นต้น

   

จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว ผู้สนใจ หรือประชาชนทั่วไป เข้ามาเที่ยวมาสัมผัสงาน Most Music And Art @ UTD ระหว่างวันที่ 19 – 23 มิถุนายน 2567 ณ สนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ รับรองสุขสนุก และอิ่มท้องอิ่มตาอิ่มใจแน่นอน

นาคา คะเลิศรัมย์/รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม