23/07/2024

นราธิวาส-ผู้ว่าฯ นราธิวาสเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบเงินเยียวยาฯ แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ฯ

นราธิวาส-ผู้ว่าฯ นราธิวาสเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบเงินเยียวยาฯ แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ฯ

 

 

วันนี้ 19 มิ.ย.67 ที่ห้องประชุมบางนรา ที่ว่าการอำเภอเมืองนราธิวาส ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย นายสังคม เกิดก่อ ปลัดจังหวัดนราธิวาส, หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือเยียวยาฯ จังหวัดนราธิวาส, เหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้ร่วมกันมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาฯ แก่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจำนวน 10 ราย ๆ ละ 10,000 บาท จากเหตุเกิดเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2567

   

เวลาประมาณ 21.35 น. ได้เกิดเหตุคนร้าย ไม่ทราบกลุ่มและจำนวน ลอบวางระเบิดแสวงเครื่องในรถจักรยานยนต์ บริเวณริมถนนหน้าเขื่อนท่าพระยาสาย ชุมชนตรอกข้างสมานฉันท์ ถนนภูผาภักดี ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส เป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ จำนวน 10 ราย และทรัพย์สินได้รับความเสียหายจำนวนหนึ่ง
ในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ได้มอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสอีกรายละ 2,000 บาท

   

สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบฯ จำนวน 10 รายดังกล่าว ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย ซึ่งแพทย์โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ลงความเห็นในใบรับรองแพทย์ จชต.1 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ระบุว่าได้รับบาดเจ็บอาการความรุนแรง ระดับ 1 ทำให้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาฯ ตามหลักเกณฑ์ เป็นเงิน 10,000 บาท

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้พบปะพูดคุยและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ด้วย

 

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร / อัสมา บินมะนุ จ.นราธิวาส

************************************** ************************************** **************************************

ข่าวที่น่าติดตาม