13/07/2024

มุกดาหาร​ -​กลุ่มผู้ประกอบการร้านค้า หน้าวัดยอดแก้วศรีวิชัย เข้าพบนายกสุวรรณี ร้องขอยืดเวลาอยู่ต่ออีก 2 เดือน

มุกดาหาร​ -​กลุ่มผู้ประกอบการร้านค้า หน้าวัดยอดแก้วศรีวิชัย เข้าพบนายกสุวรรณี ร้องขอยืดเวลาอยู่ต่ออีก 2 เดือน

 

 

เมื่อวันที่​ 17 มิถุนายน 2567​เวลา11.00น.กลุ่มผู้ประกอบการ ร้านค้าหน้าวัดยอดแก้วศรีวิชัย 7-8รายขอเข้าพบ ท่านสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร กรณีที่เทศบาลเมืองมุกดาหาร มีหนังสือประกาศแจ้งให้ทำการรื้อย้ายร้านค้าออกจากทางเท้า บริเวณหน้าวัดยอดแก้วศรีวิชัย โดยจะต้องรื้อย้ายร้านค้าออกภายใน15วัน นับตั้งแต่ได้รับหนังสือประกาศ จากเทศบาลนั้น และการรื้อย้ายร้านค้า จะครบ15วัน ในวันที่19 มิถุนายน 2567 ทางคณะกลุ่ม พ่อค้าแม่ค้า หน้าวัดยอดแก้วศรีวิชัย จึงได้มาขอเจรจา เพื่อขอผ่อนผัน อนุโลม ให้มีการขายของบนทางเท้าหน้าวัดยอดแก้วศรีวิชัย ต่ออีกสัก2เดือน ท่านนายกสุวรรณี ได้ชี้แจงข้อมูลเหตุผล ของการออกประกาศเทศบาลให้ พ่อค้าแม่ค้า ทำการรื้อย้ายร้านค้าออกจากทางเท้า

 

เนื่องจาก คณะกรรมการวัดยอดแก้วศรีวิชัย มีหนังสือแจ้งขอให้เทศบาล ทำการรื้อย้ายร้านค้าออกจากทางเท้า ที่ติดรั้วกำแพงวัด เพื่อวัดจะทำการ บูรณะซ่อมแซม รั้วกำแพงวัด เทศบาลจึงได้ดำเนินการ ขั้นตอน ระเบียบ กฎหมาย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นจึงไม่อาจที่อนุโลมผ่อนปรนได้อีก ขอให้พ่อค้าแม่ค้าได้เข้าใจ และได้ให้ความร่วมมือถือปฎิบัติด้วย หากเทศบาลไม่ดำเนินการ ตามประกาศที่สั่งให้รื้อถอนร้านค้าออกจากทางเท้า เทศบาลจะเป็นผู้ที่กระทำผิดความต่อกฎหมายเสียเอง ท้ายสุดการเจรจา ร้องขอได้ข้อยุติ

 

มีข้อสรุปว่า พ่อค้าแม่ค้า จะให้ความร่วมมือและยินดีที่จะทำการรื้อย้ายร้านค้าออกตามประกาศของเทศบาล ภายในวันที่19 มิถุนายน2567 และจะดำเนินการรื้อย้ายร้านค้า ออกจากทางเท้าให้เรียบร้อยภายในไม่เกินวันที่20 มิถุนายน 2567นี้ และขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่เทศบาล ในการรื้อ ยก สิ่งของ เต้นท์ ตู้แช่ นำส่งที่บ้านด้วย ซึ่งท่านนายกสุวรรณี ยินดีที่จะให้ จนท.ให้ความช่วยเหลือต่อไป โดยมอบหมาย นายอดุล ศิริมันต์ หน.ฝ่ายป้องกันฯ รับผิดชอบดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามที่พ่อค้าแม่ค้า ร้องขอต่อไป

ภาพ/ข่าว​ เดวิท​ โชคชัย​ มุกดาหาร​ รายงาน​ 092-5259777​

ข่าวที่น่าติดตาม