พลโท อานนท์ เพชรคำ หัวหน้าคณะทำงานด้านกิจการพลเรือน เดินทางไป หน่วยบรรเทาสาธารณภัยของ ทบ.ในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567

พลโท อานนท์ เพชรคำ หัวหน้าคณะทำงานด้านกิจการพลเรือน เดินทางไป หน่วยบรรเทาสาธารณภัยของ ทบ.ในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567

กองทัพบก โดย พลโท อานนท์ เพชรคำ หัวหน้าคณะทำงานด้านกิจการพลเรือน เดินทางไป หน่วยบรรเทาสาธารณภัยของ ทบ.ในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 มีกำหนดการในวันที่ 29 พ.ค.67 ดังนี้
-เวลา 08.30 เยี่ยมคำนับ พลโท วัฒนา ฉัตรรัตนแสง ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เพื่อหารืองานด้านบรรเทาสาธารณภัย ในพื้นที่ จังหวัดลพบุรี และตรวจความพร้อม กองร้อยช่วยเหลือประชาชน จำนวน 150 พร้อมยานพาหนะ ณ บก.นสศ. ค่ายสมเด็จพระนารายณ์ อ.เมือง จ.ลพบุรี
-เวลา 10.00 เข้าพบ พลตรี นิธิ อังคสุวรรณ ผู้บัญชาการมณฑล ทหารบกที่ 13 กระทำพิธีเปิดการตรวจความพร้อม กองร้อยช่วยเหลือประชาชน มทบ.13 จำนวน 150 นายและชมการสาธิต รถกระเช้าดับเพลิงอาคารสูง 40 เมตร ณ บก.มทบ.13 อ.เมือง จ.ลพบุรี
-เวลา 16.00 เข้าพบ พันเอก ศตวรรษ อินทร์กง รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 17 กระทำพิธีเปิดการตรวจความพร้อม กองร้อยช่วยเหลือประชาชน มทบ.17 จำนวน180 นาย ค่ายสุรสีห์ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
คณะทำงานด้าน กร.จะรายงานผลการตรวจ ให้ ผู้บังคับบัญชาทราบต่อไป

ข่าวที่น่าติดตาม