19/07/2024

ปทุมธานี สมาชิกสภา ทน.รังสิตโหวตคว่ำโครงการ เฉลิมพระเกียรติที่เกิดประโยชน์กับประชาชน

ปทุมธานี สมาชิกสภา ทน.รังสิตโหวตคว่ำโครงการ เฉลิมพระเกียรติที่เกิดประโยชน์กับประชาชน

 

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 ที่ห้องประชุมเทศบาลนครรังสิต ชั้น 12 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต ได้เสนอโครงการสาธรณะเพื่อประโยชน์ของประชาชน แต่ถูกสมาชิกสภาทน.รังสิตโหวตคว่ำโครงการฯ ตกในการประชุมสภาเทศบาลนครรังสิต สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567

บรรยากาศในสภาฯ มีนายเยี่ยม เทพธัญญะ ทำหน้าที่ประธานสภาเทศบาลนครรังสิต เปิดประชุมซึ่งมีสมาชิกสภา ทน.รังสิต เข้าร่วมประชุม 21 คน ไม่มา 2 คน ในที่ประชุมได้มีการเสนอเรื่องพิจารณา ส่วนมากเป็นโครง การเฉลิมพระเกียรติซึ่งมีการเสนอต่อคณะกรรมการ เฉลิมพระเกียรติ ระดับจังหวัดโดยมีผู้ว่าเป็นประธานอนุมัติเห็นชอบกับโครงการแล้ว 1.โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 6 รอบ จำนวนเงิน 25,000,000 บาท สมาชิกสภาทน.รังสิตโหวตไม่ผ่าน โดยทางนายกนครรังสิตได้ท้วงติงว่าเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติ, ขอเหตุผลที่ไม่อนุมัติผ่านเพื่อที่จะชี้แจงกับคณะกรรมการจังหวัดต่อไป ถึงความเห็นที่ไม่ให้ผ่าน

 

2.โครงการปรับปรุงไฟส่องสว่างภายในเขตเทศบาลนครรังสิตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวนเงิน 60,000,000 บาท สมาชิกสภาทน.รังสิตโหวตไม่ผ่าน , 3.โครงการปรับปรุงภูมิทัศบริเวณริมคลองรังสิตประยูรศักดิ์ จำนวนเงิน 35,000,000 บาท สมาชิกสภาทน.รังสิตโหวตไม่ผ่าน , 4.โครงการจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จำนวนเงิน 1,500,000 บาท สมาชิกสภาทน.รังสิตโหวตผ่าน , 5,โครงการปรับปรุงฝาบ่อพักเหล็ก จำนวน 30,000,000 บาท สมาชิกสภาทน.รังสิตโหวตไม่ผ่าน

ประชาชนที่เฝ้ารอการประชุมครั้งนี้ต่างผิดหวัง ต้องรอการพิจารณาในสภาเทศบาลนครรังสิตในครั้งหน้า ซึ่งโครงการต่าง ๆ ที่ ร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต และทีมผู้บริหารเทศบาลนครรังสิตเสนอนั้นต่างเป็นประโยชน์กับประชาชน เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนชาวเทศบาลนครรังสิต เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตามแนวนโยบาย “เปลี่ยนแปลงนครรังสิต เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า” และขออย่ารอคอยเวลา ทุกเวลามีราคาที่ต้องจ่าย เราไม่สามารถหนีการพัฒนาไปได้ วันนี้เรามีปัญหา ถ้าวันนี้เราไม่เริ่มทำ พรุ่งนี้ความต้องการก็ยังมีอยู่ ไม่วันนี้ พรุ่งนี้ก็ต้องทำ แต่พอเวลายาวนานขึ้น มูลค่าโครงการไม่มีลด มีแต่เพิ่มขึ้น ภาษีที่ท่านต้องดำเนินโครงการ จะต้องใช้มากขึ้นหรือไม่ เป็นคำถามที่ผมและประชาชน ต่างมีคำถาม และรอคำตอบ

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม