21/07/2024

ชุมพร – จับ2 ผัวเมียค้ายาเสพติดเพิ่งพ้นโทษจากเรือนจำได้ไม่นาน

ชุมพร – จับ2 ผัวเมียค้ายาเสพติดเพิ่งพ้นโทษจากเรือนจำได้ไม่นาน

จับ2 ผัวเมียค้ายาเสพติดเพิ่งพ้นโทษจากเรือนจำได้ไม่นาน ผันตัวมาเป็นพ่อค้าอีกครั้ง พบยาบ้า 240 และปืนไม่ไม่ทะเบียนกึ่งออโต้เมติกขนาด 9 มม จำนวน1กระบอก เครื่องกระสุน จำนวน 5 นัด

ภายใต้อำนวยการของนายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผวจ.ชุมพร นายธนนท์ พรรพีภาส รอง ผวจ.ชุมพร  นายวิทยา เขียวรอด  ปลัดจังหวัดชุมพร  นายเจริญโชค พรหมชุติมา นอภ.ปะทิว  นายสุทธิภัทร พัฒนพงศ์ไพบูลย์ ป้องกันจังหวัดชุมพร  พล ต.ต.พิชญ์วุฒิ สงวนสมบัติศิริ  รอง ผบช.ตชด.รรท. ผบก. ตชด.ภาค ๔  พ.ต.อ.เสกสรร อินทรสิทธิ์ รอง ผบก.ตชด.ภาค ๔  พ.ต.อ.จาริพัฒน์ ทองแดง ผกก.ตชด.๔๑ พ.ต.ต.นฤชาติ  เวชโช ผบ.รอ้ย ตชต.๔๑๔  พ.อ. โชติ ยิกุสังข์ รอง ผอ.รมน.จังหวัดชุมพร (ฝ่ายทหาร) พ.ต.อ.อนุรักษ์ ประดับมุข ผกก.สภ.ปะทิว  พ.ต.ท.สมภพ เชื้อทอง รอง ผกก.(ป.) สภ.ปะทิว  และ พ.ต.ต.วัฒนา ชูอินทร์ สวป.สภ.ปะทิว

 

วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 เจ้าหน้าที่ บูรณาการร่วมระหว่างหน่วยงาน  กอ.รมน.จังหวัดชุมพร  ๑.ร.อ.กอบศักดิ์  นาคหาญ  ๒.จ.ส.อ.อรรถพล คลี่บำรุง ๓.จ.ส.อ.ธนวรรธน์ บรรจงศิริทัศน์  ตชด.๔๑ ด.ต.ณิพิฐ์พนธ์  สกุลยังกิจ   กก.สส.ภ.จว.ชพ. ๑.ร.ต.อ.จำนง เต็งประยูร ๒.ร.ต.ต.ประสาน วุวรรณโณ  กก..๕ บก.ปทส  ๑.ร.ต.ท.ประทิน ล้วนทรงธรรม  ๒.ร.ต.ต.ทวีศักดิ์ สมบุญ ๓.ร.ต.ต.สมพร วิเศษสวัสดิ์  เจ้าหน้าที่ฝายปกครอง นายเจนวิทย์ จินตนพันธ์  นายเกียรติภูมิ โภคผล จนท.ตร.สภ.ปะทิว  ร.ต.อ.ะรรมรักษ์ ศรีสังข์ , ด.ต.นพ สังข์มรรทร ได้

 

 

ร่วมกัน จับกุม  1 น.ส.พัชร (นามสมมุติ) อายุ ๓๕ ปี  พร้อมด้วยของกลาง  ๒.ยาบ้า (เมทแอมเฟตามีน) จำนวน ๒๔๐ เม็ด ๒.โทรศัพท์มือถือยี่ห้อ  ZTE  8050  จำนวน ๑ เครื่อง โดยกล่าวหาว่า ๑.เสพยาเสพติดประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน)โดยผิดกฎหมาย ๓.จำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) โดยมีไว้เพื่อจำหน่าย นำผู้ต้องหาพร้อมด้วยของกลางและผลการตรวจปัสสาวะจากแพทย์เวร ร.พ.ปะทิว  2 นายณรงค์ศักดิ์  (นามสมมุติ) อายุ ๓๕ ปี หมายเลขบัตรประชาชน  ๐ ๘๖๐๓  ๐๐๐๔๕  ๗๘ ๗  อยู่บ้านเลขที่  ๔๓/๓  หมู่ ๔ ต.บ้านนา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร พร้อมด้วยของกลาง ๑.อาวุธปืนขนาด ๙ ม.ม.พร้อมกระสุนปืนจำนวน ๕ นัด ๒.ยาบ้า (เมทแอมเฟตามีน) จำนวน ๒๔๑ เม็ด โดยกล่่าวหาว่า ๑.มีอาวุธปืนและะเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยมิได้รับอนุญาต ๒.เสพยาเสพติดประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน)โดยผิดกฎหมาย ๓.จำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) โดยมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยมีอาวุธปืนโดยมิได้รับอนุญาต นำผู้ต้องหาพร้อมด้วยของกลางและผลการตรวจปัสสาวะจากแพทย์เวร ร.พ.ปะทิว ส่ง พงส.สภ.ปะทิว เพื่อทำกานขยายผลและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ธนากร โกศลเมธีรายงาน  0818923514

ข่าวที่น่าติดตาม