21/07/2024

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญจัดซื้ออิฐ หิน ปูน ทราย เหล็ก เพื่อสร้างฐานอาคารอุโบสถวัดเกาะเกรียง จ.ปทุมฯ

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญจัดซื้ออิฐ หิน ปูน ทราย เหล็ก เพื่อสร้างฐานอาคารอุโบสถวัดเกาะเกรียง จ.ปทุมฯ

 

ด้วยทางวัดเกาะเกรียง ตำบลบางคูวัด อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ได้ดำเนินการวางฐานรากเสาเข็มเพื่อแทคานจัดสร้างฐานอาคารอุโบสถ แต่ยังขาดวัสดุและปัจจัยในการก่อสร้างจำนวนมาก เพื่อให้การดำเนินงานจัดสร้างฐานอาคารอุโบสถให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ จึงขอเชิญชวนท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญจัดซื้ออิฐ หิน ปูน ทราย เหล็ก เพื่อสร้างฐานอาคารอุโบสถถวายวัดเกาะเกรียง จ.ปทุม กองบุญละ 99 บาท หรือร่วมบุญบริจาคตามอัธยาศัย อิฐบล็อก ก้อนละ 7 บาท / 10 ก้อน 70 บาท / 100 ก้อน 700 บาท , ปูน ถุงละ 139 บาท , ทราย คิวละ 99 บาท / คันละ 2,000 บาท และเสาค้ำอุโบสถ ต้นละ 15,000 บาท

 

อุโบสถ คือสถานที่ทำสังฆกรรมสำคัญๆ มากมาย เช่นการอุปสมบท การทำวัตรเช้า การทำวัตรเย็น การลงพระปาฏิโมกข์ การปวารณาเข้าพรรษา การปวารณาออกพรรษา การสวดกฐิน เป็นต้น ถือว่าเป็นบุญใหญ่ วัด 1 วัดมีอุโบสถได้เพียง 1 หลัง จึงมีอานิสงส์มาก แต่การก่อสร้างอุโบสถต้องใช้ทุนทรัพย์กำลังทรัพย์และกำลังคนกำลังศรัทธามหาศาล

 

ทางวัดเกาะเกรียงจึงขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าพุทธบริษัทผู้เลื่อมใสในบวรพระพุทธศาสนาร่วมบุญจับจองเป็นเจ้าภาพตอกเสาเข็ม จำนวน 168 ต้นๆละ 15,000 บาท หรือตามกำลังศรัทธา เพื่อสร้างฐานอาคารพระอุโบสถถวาย วัดเกาะเกรียง ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี

ท่านสามารถร่วมบุญได้ที่บัญชี ธ.ไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชีวัดเกาะเกรียง เลขที่บัญชี 334-253521-4 หรือเติมบุญผ่านการสแกน QR Code ทำรายการบริจาคเงินได้เลย

 

สำหรับท่านใดต้องการใบลดหย่อนภาษี สามารถเลือกทำรายการพร้อมกรอกอีเมล์ ระบบจะส่งใบ e-donation #สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พระมหาบัญญัติ สุจิตฺโต ดร.เจ้าอาวาสวัดเกาะเกรียง โทร.085 – 120 – 5760

เจนกิจ นัดไธสง รายงาน

************************************** ************************************** **************************************

ข่าวที่น่าติดตาม