13/07/2024

ลำพูน – เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน มอบถุงยังชีพแก่ผู้ประกอบการ “ขัวมุงท่าสิงห์” 54 ราย

เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน มอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประกอบการที่ยืนแบบแสดงความจำนงจำหน่ายสินค้าบนสะพาน “ขัวมุงท่าสิงห์” ที่ประสบสาธารณภัยและได้รับความเสียหาย จำนวน 54 ราย ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

 

 

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2567 เวลา 09:00 นาฬิกา ที่บริเวณหน้าสะพานขัวมุงท่าสิงห์ ตำบลในเมือง-ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นางดวงกมล ยิ้มละมัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน เป็นประธานมอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประกอบการที่ยืนแบบแสดงความจำนงจำหน่ายสินค้าบนสะพาน “ขัวมุงท่าสิงห์” ที่ประสบสาธารณภัยและได้รับความเสียหาย จำนวน 54 ราย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ประกอบการขัวมุงท่าสิงห์ที่ได้รับผมกระทบจากเหตุวาตภัย โดยมี นายสมาน กองแก้ว ปลัดจังหวัดลำพูน, นายยุทธพงศ์ ไชยศร นายอำเภอเมืองลำพูน, หัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนฯ, คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดฯ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด กิ่งกาชาดอำเภอเมืองลำพูน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมฯ

 

สืบเนื่องจากเหตุวาตภัย(พายุ) เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคมที่ผ่านมา ในพื้นที่อำเภอเมืองลำพูน โดยเฉพาะสะพานขัวมุงท่าสิงห์ เป็นที่ตั้งจำหน่ายสินค้าที่ระลึกและสินค้า OTOP ในชุมชน ถูกแรงพายุอย่างหนัก จนทำให้หลังคาถล่มลงมา สินค้าได้รับความเสียหายทั้งหมด ส่วนใหญ่เป็นผ้าไหม ผ้าฝ้ายทอมือ เครื่องประดับเงิน ผลิตภัณฑ์ไม้แก่ะสลัก ของตกแต่งบ้าน ฯลฯ มีผู้ประกอบการ ร้านค้าที่ได้รับความเสียหาย จำนวน 54 ราย

 

นางดวงกมลฯ กล่าวว่า เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ได้มีความห่วงใย และได้ทราบถึงเหตุการณ์ดังกล่าว จึงได้นำถุงยังชีพเครื่องอุปโภค-บริโภค สิ่งของที่จำเป็น พร้อมเงินจำนวนหนึ่ง มอบให้แก่ผู้ประสบภัย เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และขอเป็นกำลังใจให้กับ ผู้ประสบภัยทุกๆท่าน ขอให้ก้าวผ่านและก้าวต่อไป หากมีความเดือดร้อนในสิ่งใดสามารถแจ้งมาที่ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน บริเวณภายในจวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน..

 

ทั้งนี้ ตัวแทนของผู้ประกอบการร้านค้า ได้กล่าวขอบคุณ กับคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่เข้ามาช่วยเหลือและมอบสิ่งของเพื่อช่วยเหลือพวกตนเป็นอย่างดี ดังที่ว่า “คนลำพูนไม่ลำพัง รวมพลังเพื่อลำพูน” หวังอย่างยิ่งว่าจะได้มีพื้นที่เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านค้า ได้กลับมาขายของ เพื่อประกอบอาชีพดังเดิม สร้างรายได้แก่ครอบครัวต่อไป..

 

กรรณิการ์ วิจิตรสกลการ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน

************************************** ************************************** ************************************** ************************************** ************************************** **************************************

ข่าวที่น่าติดตาม