13/07/2024

กาฬสินธุ์-ชาวตำบลภูดินเมืองกาฬสินธุ์ร่วมสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟขอฝน

กาฬสินธุ์-ชาวตำบลภูดินเมืองกาฬสินธุ์ร่วมสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟขอฝน

 

เทศบาลตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ร่วมกับผู้นำชุมชน หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และประชาชนชาวตำบลภูดิน จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟขอฝน ประจำปี 2567 เพื่อส่งเสริมและสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างความสมัครสมานสามัคคีให้กับชุมชน

 
ที่สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลภูดิน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ นายณัฐวัชต์ พิมพะนิตย์ หรือ สจ.เบ๊นซ์ รองประธานสภา อบจ.กาฬสินธุ์ และส.จ.เขต อ.เมืองกาฬสินธุ์ เป็นตัวแทนนายวิรัช พิมพะนิตย์ ส.ส.กาฬสินธุ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2567 โดยมีนายศราวุธ สำราญมูล นายกเทศมนตรีตำบลภูดิน ผู้แทนนางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายกอบจ.กาฬสินธุ์ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน และประชาชนเข้าร่วมงานกันอย่างพร้อมเพียง

 
โดยกิจกรรมมีขบวนแห่บั้งไฟสวยงามไปตามถนน จากบริเวณหน้าเทศบาลตำบลภูดินไปจนถึงสนามกีฬา พร้อมกับมีนางฟ้อน นางรำ ร่วมกันแสดงฟ้อนรำ และเซิ้งบั้งไฟตลอดเส้นทาง สร้างความสนุกสนาน นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันและมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดขบวนแห่บั้งไปสวยงามของแต่ละโซนหมู่บ้าน และการจัดบั้งไฟ เพื่อบูชา “พญาแถน”ขอฝนให้ตกต้องตามฤดูกาล ตามประเพณีความเชื่อของชาวอีสาน

 
นายณัฐวัชต์ พิมพะนิตย์ หรือ สจ.เบ๊นซ์ รองประธานสภา อบจ.กาฬสินธุ์ และส.จ.เขต อ.เมืองกาฬสินธุ์ กล่าวว่า สำหรับงานประเพณีบุญบั้งไฟของตำบลภูดินที่จัดขึ้นครั้งนี้ นอกจากจะส่งเสริมและสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลภูดิน ซึ่งก่อให้เกิดรายได้สู่ชุมชน นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาศให้ประชาชนได้ทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ร่วมกัน ซึ่งจะเป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชนและหน่วยงานราชการให้แน่นแฟ้นมากขึ้นอีกด้วย

 

ข่าวที่น่าติดตาม