19/07/2024

โครงการนำร่อง : การบำบัดผู้ติดยาเสพติดด้วยสมุนไพรและแพทย์แผนไทย ณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ผู้เข้าโครงการมีการปรับพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น พร้อมติดตามประเมินผลต่อไปอีก 3 เดือน

โครงการนำร่อง : การบำบัดผู้ติดยาเสพติดด้วยสมุนไพรและแพทย์แผนไทย ณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ผู้เข้าโครงการมีการปรับพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น พร้อมติดตามประเมินผลต่อไปอีก 3 เดือน

วันนี้ (23 พฤษภาคม 2567) เวลา 10.30 น. พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน ประธานคณะอนุกรรมการศึกษาการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดประเภทแอมเฟตามีนและสารเสพติดที่เกี่ยวข้อง เป็นประธานในพิธีปิดโครงการนำร่อง : การบำบัดผู้ติดยาเสพติดด้วยสมุนไพรและแพทย์แผนไทย ณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อ.สามพราน จ.นครปฐม โดยมี ว่าที่ร้อยโท อรรถชล ทรัพท์ทวี นายอำเภอสามพราน , สาธารณสุขอำเภอสามพราน , รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์นครปฐม , รองผู้บังคับการปกครอง โรงเรียนนายร้อยตำรวจ , คณะแพทย์ทีมงานจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ภัยฯ ร่วมพิธี

ศาสตราจารย์ ดร.ภญ.อรุณพร อิฐรัตน์ จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หัวหน้าโครงการวิจัย กล่าวสรุปรายงานโดยภาพรวมตลอด 10 วัน ที่จัดการอบรมบำบัดผู้ติดยาเสพติดด้วยสมุนไพรและแพทย์แผนไทย โดยได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ผู้เข้ารับการอบรมบำบัดมีพฤติกรรมที่ปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น และจะต้องติดตามผลหลังจากเข้าโครงการในครั้งนี้ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยจะมีการตรวจเส้นผมหาสารเสพติดแอมเฟตามีน ฯ เพื่อประเมินผลทางการวิจัยต่อไป

หลังเสร็จสิ้นพิธีปิดโครงการ ได้มีพิธีบายศรีสู่ขวัญ คืนคนดีกลับสู่สังคม ผูกด้ายสายสิญจน์มงคลให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมบำบัด เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ กลับสู่สังคมอย่างมีสติ ไม่ประมาท และเป็นคนดีของสังคมสืบไป และมีพิธีมอบใบประกาศเกียรติบัตรให้แก่ผู้สนับสนุนโครงการ ทีมคณะแพทย์ ทีมวิทยากรกระบวนการ ทีมอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย มูลนิธิกู้ภัยในพื้นที่จังหวัดนครปฐม เป็นต้นฯ

ข่าวที่น่าติดตาม