19/07/2024

เพชรบูรณ์ เวียนเทียน 999 ย่างรอบมหาสถูปทวารวดีมรดกโลกวันวิสาขบูชา

เพชรบูรณ์ เวียนเทียน 999 ย่างรอบมหาสถูปทวารวดีมรดกโลกวันวิสาขบูชา

 

วันที่ 22 พฤษภาคม 2567 ที่ โบราณสถานเขาคลังนอก อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ นางลาลีวรรณ กาญจนจารี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณี”วิสาขปุรณมีบูชา สักการะมหาสถูปเจดีย์เขาคลังนอก” และตลาดชุมชนย้อนยุคทวารวดี ประจำ 2567 โดยมี นายจิรวัตร์ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวต้อนรับ นายอภินันท์ มุสิกะพงษ์ วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ นายวีระวัฒน์ วัฒนวงศ์พฤกษ์ นายอำเภอศรีเทพ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพ่อค้าประชาชนเป็นจำนวนมากเข้าร่วมในพิธี

 

นางโชติกา อัครกิจโสภากุลรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวรายงานว่าการจัดงานประเพณี”วิสาขปุรณมีบูชา สักการะมหาสถูปเจดีย์เขาคลังนอก” และตลาดชุมชนย้อนยุคทวารวดี ประจำ 2567 จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม คณะสงฆ์จังหวัดเพชรบูรณ์ สภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ และเครือข่ายทางวัฒนธรรม กำหนดจัดงานประเพณี “วิสาขปุรณมีบูชา สักการะมหาสถูปเจดีย์เขาคลังนอก” และตลาดชุมชนย้อนยุคทวารวดี ประจำ 2567 ระหว่างวันที่ 21-23 พฤษภาคม2567 ณ โบราณสถานเขาคลังนอก อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

 

ซึ่งเป็นงานประเพณีที่ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงวัฒนธรรมให้เป็นหนึ่งในเทศกาลประเพณีที่ยกระดับไปสู่งานระดับชาติ เพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวยังจังหวัดเพชรบูรณ์ เพิ่มมากขึ้น ทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสประสบการณ์และคุณค่า จากการเดินทางท่องเที่ยวเมืองรองมากขึ้น โดยภายในงานมีการจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ตลาดชุมชนย้อนยุคทวารวดี อาทิ อาหารพื้นถิ่น สินค้าพื้นเมือง ของฝากของที่ระลึก พิธีกวนข้าวมธุปายาส ทำบุญตักบาตรและพิธีเวียนเทียน 999 ย่าง “ทักษิณาวรรต รอบสถูปพันปี มหาเจดีย์เขาคลังนอก” การแสดงแสง สี เสียง “อัศจรรย์สายแสงแห่งศรัทธา”

 

สำหรับ “วันวิสาขบูชา” เป็นวันที่แสดงความเคารพต่อพระพุทธเจ้า ซึ่งมีชื่อเต็มว่า “วิสาขปุรณมีบูชา” แปลว่า การบูชาพระในวันเพ็ญเดือน 6ในวันนี้ตรงกับวันประสูติ ตรัสรู้ และเสด็จดับขันธปรินิพพานของพระพุทธเจ้า ที่เวียนมาบรรจบในวันและเดือนเดียวกัน คือวันเพ็ญเดือนวิสาขะ ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6ซึ่งปี พ.ศ. 2567 ตรงกับวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2567 องค์การสหประชาชาติได้เล็งเห็นความสำคัญของวันวิสาขบูชา จึงประกาศให้เป็น “วันสำคัญสากลโลก” (Vesak Day)

************************************** ************************************** **************************************

ข่าวที่น่าติดตาม