19/07/2024

อุตรดิตถ์-”งานอัฐมีบูชา ครั้งที่ 69 เมืองลับแล อุตรดิตถ์ เปิดแล้ว“

อุตรดิตถ์-”งานอัฐมีบูชา ครั้งที่ 69 เมืองลับแล อุตรดิตถ์ เปิดแล้ว“

 

วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2567 เวลา 19.09 น. ณ วัดพระบรมธาตุ ตำบลทุ่งยั่ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีอัฐมีบูชา จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567 ซึ่งจัดเป็นครั้งที่ 69 ตามโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีกิจกรรมในพิธีเปิดประกอบด้วย การรำบูชาพระบรมธาตุทุ่งยั้ง การแสดงมินิแสงสีเสียง “ตำนานเมืองทุ่งยั้ง” ลานวัฒนธรรม“ตลาดวิถีชุมชนคนทุ่งยั้ง” และการเวียนเทียนรอบพระบรมธาตุเนื่องในวันวิสาขบูชา

 

ซึ่งมีส่วนราชการ/หน่วยงานบูรณาการเป็นเจ้าภาพจัดงานร่วมกัน อาทิ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ วัดพระบรมธาตุ อบจ.อุตรดิตถ์ ททท.สำนักงานแพร่อุตรดิตถ์ เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง เป็นต้น โดยกำหนดการจัดงานระหว่างวันที่ 22 – 30 พฤษภาคม 2567 (วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ถึงวันแรม 8 ค่ำ เดือน 6) ซึ่งวันอัฎฐมีบูชา 30 พฤษภาคม 2567 เป็นวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระจำลองขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

 

 

ทั้งนี้ การจัดงานดังกล่าวเป็นการยกระดับการจัดงานประเพณีเป็น soft power ส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับประชาชนและชุมชน ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งภายในงานปีนี้จัดยิ่งใหญ่ มีกิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้
– 22 พฤษภาคม วันแรก มีพิธีทำบุญตักบาตร พิธีเปิดงาน มีลานวัฒนธรรมตลาดวิถีชุมชนคนทุ่งยั้ง ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม ชมมินิแสงสีเสียงตำนานเมืองทุ่งยั้ง ชมรำบูชาพระบรมธาตุ เวียนเทียนรอบพระบรมธาตุ และผู้ร่วมงานสามารถร่วมทอผ้าห่มพระบรมธาตุได้ด้วย

 

– ระหว่างวันที่ 23-29 พฤษภาคม มีพิธีทำบุญตักบาตร ร่วมทอผ้าห่มพระบรมธาตุ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมและฟังพระธรรมเทศนา มีลานวัฒนธรรมตลาดวิถีชุมชนคนทุ่งยั้ง ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม เที่ยวชมชิมช็อปสินค้าอาหารผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึกและทุเรียนหลงหลินลับแลมานั่งทานได้เลย
– ไฮไลท์ 30 พฤษภาคม วันสุดท้ายของงาน มีพิธีทำบุญตักบาตร มีการถวายสลากภัตร มีลานวัฒนธรรมตลาดวิถีชุมชนคนทุ่งยั้ง ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม มีขบวนแห่เครืองสักการะ ขบวนน้ำสรงพระราชทานและเทิดพระเกียรติในหลวง ขบวนผ้าห่มพระบรมธาตุประดับพระนามาภิไธย สธ. และขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรมของทั้ง9อำเภอ มีพิธีสรงน้ำและห่มผ้าพระราชทาน มีการแสดงแสงสีเสียง ประกอบพิธีถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระจำลองขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และร่วมวางดอกบัวถวายเป็นพุทธบูชาร่วมกัน

 

จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักท่องเที่ยว พุทธศาสนิกชน และผู้สนใจเข้ามาเที่ยวงานประเพณีอัฐมีบูชาดังกล่าวได้ ระหว่างวันที่ 22 – 30 พฤษภาคม 2567 ณ วัดพระบรมธาตุ ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งถือเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในโลกที่จัดติดต่อกันมาถึงครั้งที่ 69 แล้ว โดยในช่วงดังกล่าวตรงกับฤดูกาลทุเรียนหลงหลินลับแลกำลังออกพอดี จึงเชิญชวนทุกท่านมาอิ่มบุญอิ่มใจสัมผัสบรรยากาศวิถีพุทธ และอิ่มกายกับทุเรียนหลงหลินลับแลและอาหารพื้นถิ่นของกินต้องห้ามพลาดของอุตรดิตถ์มากมาย

 

นาคา คะเลิศรัมย์/รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม