23/07/2024

ชลบุรี-เปิดงานงานเทศกาลทุเรียน ผลไม้และของดี “บ่อทอง” ปี 2567

ชลบุรี-เปิดงานงานเทศกาลทุเรียน ผลไม้และของดี “บ่อทอง” ปี 2567

 

 

เมื่อวันที่ 18 พ.ค.67 นายนันทวัฒน์ ทองช่วง นายอำเภอบ่อทอง เป็นประธานเปิดงานเทศกาลทุเรียน ผลไม้และของดี “บ่อทอง” ประจำปี 2567 ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอบ่อทอง จ.ชลบุรี โดยมี คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนชาวอำเภอบ่อทอง ร่วมกิจกรรมครั้งนี้
อำเภอบ่อทอง จัดงานเทศกาลทุเรียน ผลไม้และของดี “บ่อทอง” ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 17 – 26 พฤษภาคม 2567 ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้ง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอำเภอบ่อทอง ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ด้วย ความที่พื้นที่อำเภอบ่อทอง มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบเนินเขาสลับที่ลุ่ม เป็นแหล่งต้นน้ำลำ ธารมีความสวยงาม และมีความสมบูรณ์ของธรรมชาติ มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ทั้งภูเขา ถ้ำ น้ำตก และอากาศที่บริสุทธิ์

 

ทำให้เป็นจุดเด่นสามารถที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวมากยิ่งขึ้น เป็นการสร้างชื่อเสียงของแหล่งผลิตผลไม้ที่ดี และมีคุณภาพในพื้นที่อำเภอบ่อทอง ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น เช่น ทุเรียน สับปะรด มังคุด โดยเฉพาะ “ทุเรียนบ่อทอง” ซึ่งเป็นทุเรียน เกรดพรีเมียม มาตรฐานส่งออก คัดเกรดคุณภาพ ที่สุกจากต้น โดยธรรมชาติ ปลอดสารเร่งสุก ที่ให้ความหอมละมุน หวานมัน เนื้อแห้ง การันตีความอร่อย และเพื่อเพิ่มศักยภาพในด้านการผลิตและจัดจำหน่ายผลไม้ของเกษตรกร ส่งเสริม ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่ และพื้นที่ใกล้เคียง เกิดการกระตุ้นทางเศรษฐกิจ และยังเป็นกิจกรรมที่สร้างขวัญและกำลังใจต่อเกษตรกร และผู้ผลิตสินค้า OTOP ในพื้นที่
นอกจากนี้ภายในงาน ได้กิจกรรมเดินแบบผ้าไทย เพื่อนำรายได้ไปช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ตามโครงการแก้จนคนบ่อทองไม่ทิ้งกัน การประกวดสาวงามเมืองบ่อทอง และการแสดงคอนเสริต์ของเหล่าศิลปิน ดาราทุกค่ำคืน

   

นายนายนันทวัฒน์ ทองช่วง นายอำเภอบ่อทอง กล่าวว่า อำเภอบ่อทอง เป็นอำเภอที่มีธรรมชาติที่สมบูรณ์และสวยงาม ไม่ว่าจะเป็น ภูเขา ถ้ำ หรือน้ำตก เหมาะสำหรับเป็นที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งยังมีผลไม้หลากหลาย ตามฤดูกาลที่เป็นผลิตผลทางการเกษตรที่ดี มีคุณภาพและผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ที่สร้างชื่อ โดยเฉพาะ “ทุเรียนบ่อทอง” ซึ่งเป็นผลไม้ที่สามารถสร้างมูลค่าและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ ปลูกทุเรียนเป็นอย่างมากในทุกปี
สำหรับการจัดงานครั้งนี้เพิ่มมูลค่าผลไม้โดยเฉพาะทุเรียน นำของบ่อทองเท่านั้นมาขาย ทำให้ผลิตภัณฑ์ของบ่อทองเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ส่งเสริมสินค้า OTOP เป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอบ่อทอง และเพื่อสร้างรายได้ ให้คนบ่อทองมากขึ้น เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ให้กับพี่น้องประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ ให้รู้ถึงของดี ของอำเภอบ่อทอง สร้างชื่อให้อำเภอบ่อทองและจังหวัดชลบุรีของเราต่อไป

ข่าวที่น่าติดตาม