กาฬสินธุ์ชาวลำพานสืบสานประเพณีโบราณก่อเจดีย์ทรายตบประทายถวายพุทธบูชา

กาฬสินธุ์ชาวลำพานสืบสานประเพณีโบราณก่อเจดีย์ทรายตบประทายถวายพุทธบูชา

 


เทศบาลตำบลลำพาน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลลำพาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจัดงานประเพณีก่อเจดีย์ทราย หรือตบประทาย ส่งเสริมอนุรักษ์ ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยที่สืบทอดมีมาตั้งแต่โบราณให้คงอยู่ต่อไป และถวายเป็นพุทธบูชาให้เป็นกุศลอานิสงส์ ด้าน“วิรัช พิมพะนิตย์” ส.ส.กาฬสินธุ์ เขต 1 ชื่นชมทุกภาคส่วนที่ร่วมกันสืบทอดประเพณีโบราณเก่าแก่ให้อยู่ถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน พร้อมผลักดันเป็นประเพณีท่องเที่ยงเชิงวัฒนธรรมของตำบล ขณะที่นายก.อบจ.กาฬสินธุ์ พร้อมหนุนเสริมการจัดกิจกรรมงานประเพณีและวัฒนธรรมทุกรูปแบบ

วันที่ 18 พฤษภาคม 2567 ที่วัดป่าแดนนาบุญ ต.ลำพาน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ นายวิรัช พิมพะนิตย์ ส.ส.กาฬสินธุ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดงานประเพณีก่อเจดีย์ทราย (ตบประทาย) ประจำปี 2567 ซึ่งเทศบาลตำบลลำพาน ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลลำพาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดขึ้น โดยมีนางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายกอบจ.กาฬสินธุ์ ดาบตำรวจสมคิด นันทสมบูรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลลำพาน คณะกรรมการจัดงาน สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน สมาชิกสภาวัฒนธรรมตำบล พ่อค้าและประชาชนร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

โดยในงานมีนางรำที่สวมชุดผ้าไทยกว่า 300 คนร่วมกันรำบวงสรวงถวายแด่องค์หลวงปู่ใหญ่ สิ่งศักดิ์วัดป่าแดนนาบุญ และชาวลำพาน การก่อเจดีย์ทราย หรือตบประทาย การแข่งขันการประกวดการก่อเจดีย์ทรายของแต่ละหมู่บ้าน การแสดงของโรงเรียนผู้สูงอายุ ประชาชนตำบลลำพาน พร้อมด้วยคณะ อสม. เด็กเยาวชน และชมมหรสพดนตรีตลอดทั้งงาน

 

ดาบตำรวจสมคิด นันทสมบูรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลลำพาน กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยให้คงอยู่สืบไป เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ให้เป็นกุศลอานิสงส์ เพื่อนำเศษดินทราย ที่ติดเท้าออกจากวัดไปมาคืนวัด ในรูปพระเจดีย์ ซึ่งเป็นประเพณีโบราณที่สืบทอดกันมา โดยปัจจุบันการจัดงานประเพณีก่อเจดีย์ทราย หรือตบประทายนั้นไม่ค่อยมีให้เห็นมากนัก เนื่องจากไม่ค่อยมีการจัดงานแบบนี้ ดังนั้นชาวตำบลลำพานจึงร่วมกันอนุรักษ์และรักษาไว้ นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนทำบุญตักบาตรเข้าวัดฟังธรรมด้วย

 

ด้านนายวิรัช พิมพะนิตย์ ส.ส.กาฬสินธุ์ เขต 1 กล่าวว่า ก่อนอื่นต้องขอชื่นชมและขอบคุณทางเทศบาลตำบลลำพาน สถานศึกษา ผู้นำชุมชน ประชาชน และทุกภาคส่วนที่เล็งเห็นความสำคัญ และร่วมกันสืบสานเป็นประเพณีอันดีงามของไทย สืบสานประเพณีวัฒนธรรมเก่าแก่ของชาวอีสานที่มีมาตั้งแต่โบราณและยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นเวลานานให้อยู่สืบไป ซึ่งจะทำให้ เด็ก เยาวชน ประชาชน ได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามนี้ และก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ สร้างความสมัครสมานสามัคคีในชุนชมให้มากขึ้นอีกด้วย อย่างไรก็ตามสำหรับประเพณีดังกล่าวตนพร้อมที่จะช่วยประสานงานกับการท่องเที่ยว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดันให้เป็นงานประเพณีท่องเที่ยวประจำตำบลที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งในอนาคตอีกด้วย

 

ขณะที่นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายก อบจ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ทางอบจ.กาฬสินธุ์ พร้อมที่จะหนุนเสริมและให้การสนับสนุนกิจกรรม และงานประเพณีวัฒนธรรมของประชาชนชาวกาฬสินธุ์ เพื่อที่จะรักษาและสืบทอดให้คงอยู่ไว้ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับประชาชนอีกด้วย
***เสียงสัมภาษณ์***ดาบตำรวจสมคิด นันทสมบูรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลลำพาน

 

ข่าวที่น่าติดตาม