19/07/2024

ชุมพร  จัดกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ “แรงงานสร้างสุข ปลุกพลังจิตอาสา ร่วมพัฒนาความปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด”

 

ชุมพร  จัดกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ “แรงงานสร้างสุข ปลุกพลังจิตอาสา ร่วมพัฒนาความปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด”

วันนี้ (30 เม.ย. 67) นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดงาน “วันแรงงานแห่งชาติจังหวัดชุมพร” ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพร ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐสังกัดกระทรวงแรงงาน ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดชุมพร นายจ้าง และลูกจ้าง ในสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจของจังหวัดชุมพร ร่วมจัดขึ้น ภายใต้แนวคิด “แรงงานสร้างสุข ปลุกพลังจิตอาสา ร่วมพัฒนาความปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด” เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง ให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกัน อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข อีกทั้งยังได้ร่วมกันรณรงค์ให้ผู้ประกอบการ ผู้ใช้แรงงานในจังหวัดชุมพร ไม่ใช้แรงงานเด็กผิดกฎหมาย ไม่มีแรงงานบังคับ ไม่มีการค้ามนุษย์ และรณรงค์ร่วมกัน ลดละเลิกการใช้สารเสพติดทุกชนิด โดยมีนายจ้าง ลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรม ณ สนามกีฬากลางจังหวัดชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

สำหรับกิจกรรมประกอบด้วย การเดินขบวนรวมพลังของแรงงานทุกภาคส่วน เพื่อรณรงค์ต่อต้านการใช้แรงงานเด็กผิดกฎหมาย แรงงานบังคับ การค้ามนุษย์ และรณรงค์ ลด ละ เลิกการใช้สารเสพติด ทุกชนิด การแข่งขันกีฬามหาสนุก เช่น เก้าอี้ดนตรี ตีกอล์ฟบก ปิดตาแต่งหน้า วิ่งเปี้ยวซูเปอร์แมน เหยียบลูกโป่ง และการประกวดขวัญใจแรงงานชุมพร ขวัญใจสาวประเภทสอง ขวัญใจแรงงานต่างชาติ และการแสดงดนตรี

รัฐบาลได้กำหนดให้วันที่ 1 พฤษภาคม ของทุกปี เป็น “วันแรงงานแห่งชาติ” และเป็นวันหยุดตามประเพณีของลูกจ้างผู้ใช้แรงงาน และให้ทุกฝ่ายได้ตระหนักและระลึกถึงความสำคัญ และคุณค่าที่มีแรงงาน ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อได้ตระหนักถึงคุณประโยชน์ และเห็นความสำคัญ ของ “แรงงาน” ซึ่งเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างในภาคอุตสาหกรรมการผลิต การบริการ การพาณิชย์ ประมงทะเล และแรงงานนอกระบบ ในภาคเกษตรกรรมทุกภาคส่วน ล้วนมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ให้มีความเจริญก้าวหน้า ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้ความสำคัญกับคนทำงาน ผู้ใช้แรงงานทุกคน ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่งของประเทศ และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง องค์กรนายจ้าง องค์กรลูกจ้าง และการมีส่วนร่วม ภายใต้แนวคิด “แรงงานสร้างสุข ปลุกพลังจิตอาสา ร่วมพัฒนาความปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด” เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกัน ในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข อีกทั้งการร่วมรณรงค์ให้ผู้ประกอบการ ผู้ใช้แรงงานในจังหวัดชุมพร ไม่ใช้แรงงานเด็กผิดกฎหมาย ไม่มีแรงงานบังคับ ไม่มีการค้ำมนุษย์ด้านแรงงาน และรณรงค์ร่วมกัน ลดละเลิกการใช้สารเสพติดทุกชนิด

มีประกวด หญิง 2 มีกิจกรรมสนุกสนานชวนให้หัวเราะจำนวนมากในกิจกรรม

ธนากร โกศลเมธี รายงาน 0818923514

ข่าวที่น่าติดตาม