19/07/2024

(สุรินทร์) ขนส่งสุรินทร์ ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจิมแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์สวย เปิดประมูลเดือน พฤษภาคม นี้

(สุรินทร์) ขนส่งสุรินทร์ ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจิมแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์สวย เปิดประมูลเดือน พฤษภาคม นี้

วันที่ 27 เมษายน 2567 ที่วัดบ้านด่านช่องจอม (วัดพัฒนาธรรมาราม) บ้านด่านช่องจอม ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ นายสหชาติ คำพูน ขนส่งจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์ ได้นำแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์สวยแผ่นป้ายทะเบียนรถแบบกราฟฟิก จำนวน 301 หมายเลข มาให้ หลวงปู่เฮง ปภาโส เจ้าอาวาสวัดบ้านด่านช่องจอม (วัดพัฒนาธรรมาราม) พร้อมด้วย พระครูปริยัติกิจธำรง (สมหวัง อัคคสโน) เจ้าอาวาสวัดกลาง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ พระเกจิอาจารย์ ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสุรินทร์ ในเวทมนต์อาคม พร้อมด้วยพระสงฆ์อีกจำนวน 9 รูป ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจิมป้ายทะเบียนรถ พิธีแผ่เมตตา และอธิษฐานจิตเพื่อความเป็นศิริมงคล แก่แผ่นป้ายทะเบียนรถสวย จำนวน 301 เลขทะเบียน โดยแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์สวย ที่นำมาเจริญพระพุทธมนต์ และเจิมแผ่นป้ายในครั้งนี้ เพื่อเป็น ศิริมงคลแก่ผู้ประมูลทะเบียนรถยนต์ไปได้ การประมูลทะเบียนรถเลขสวยครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 9

 

ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2567 ที่โรงแรมทองธารินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เป็นทะเบียนรถใน หมวดอักษร กบ ” การงานรุ่งเรือง การเงินเพิ่มพูน บริบูรณ์ทรัพย์สิน ” ของจังหวัดสุรินทร์ การจัดประมูลนั้น เนื่องจากมีความต้องการทะเบียนรถเลขสวยจากประชาชนเป็นจำนวนมาก ดังนั้นอธิบดีกรมการขนส่งทางบก จึงได้จัดให้มีการประมูลหมายเลขทะเบียนรถที่เป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมขึ้นครั้งแรกใน ปี พ.ศ. 2546 เป็นการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน โดยใช้วิธีการประมูลด้วยวิธีเสนอราคาด้วยวาจา (เคาะไม่) จังหวัดสุรินทร์ได้เคยจัดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถมาแล้ว จำนวน 8 ครั้ง รวมรายได้จากการประมูล 8 ครั้ง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 131,495,904 บาท (หนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดล้านสี่แสนเก้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยสี่บาทถ้วน) รายได้จากการประมูลนำเข้า “กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน” เพื่อจัดสรรเงินสำหรับดำเนินการโครงการด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนระดับจังหวัด เป็นเงินสนับสนุนส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอันเกิดจาการใช้รถใช้ถน ถือเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลอีกอย่างหนึ่ง

สำหรับการประมูลหมายเลขทะเบียนรถในครั้งนี้ เป็นการประมูลครั้งที่ 9 ของจังหวัด สุรินทร์หมวดอักษร กบ จำนวน 301 หมายเลข สามารถประมูลได้ 2 ช่องทาง คือการประมูลด้วยวิธีเสนอราคาด้วยวาจา (เคาะไม่) ที่โรงแรมทองธารินทร์ ในวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2567 และทาง Internet ทางเว็บไซต์ www.tabienrod.com สามารถสอบถามได้ทางสายด่วน 1584 นายสหชาติ คำพูน ผอ.ขนส่งจังหวัดสุรินทร์กล่าวว่า การประมูลป้ายทะเบียนรถหมวดอักษร กบ ความหมาย ” การงานรุ่งเรือง การเงินเพิ่มพูน บริบูรณ์ทรัพย์สิน ” ในครั้งนี้ทางสำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์ได้มีการประชาสัมพันธ์ในด้านต่างๆ จัดทำแผ่นพับ ป้ายโปสเตอร์ป้ายคัทเอาห์ ป้ายไวนิล ติดประชาสัมพันธ์ในมุมเมือง ที่สำคัญต่างๆในจังหวัดสุรินทร์ พร้อม กับอำเภอต่างๆทั้ง 17 อำเภอ รายได้จากการประมูลรถสวย ทางกรมการขนส่ง ก็จะนำไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการขับขี่หลังจากประสบอุบัติเหตุที่ได้รับบาดเจ็บและจัดชื้ออุปกรณ์สำหรับผู้ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนและนำมาใช้ในกิจการรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนโดยทั่วไป การประมูลทะเบียนรถเลขสวยในครั้งนี้ก็คาดว่าจะมีพี่น้องประชาชนมาร่วมประมูลเลขทะเบียนรถสวยกันเป็นจำนวนมากจึงขอเชิญชวนประชาชน
ทั่วไปมาร่วมประมูลเลขสวยในวันที่ 25 พฤษภาคม 2567 ที่โรงแรมทองธารินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-15.00 น.หรือสอบถามทาง Internet ทางเว็บไซต์ www.tabienrod.com สามารถสอบถามได้ทางสายด่วน 1584

 

ปุรุศักดิ์ แสนกล้า ข่าว/ภาพ

 

ข่าวที่น่าติดตาม