12/07/2024

ประชาธิปัตย์ จัดประชุมใหญ่ แก้ข้อบังคับพรรค เปิดทางรุ่นใหม่เป็นสมาชิก 2 ปี ลงชิง“หัวหน้าพรรค-กก.บห.” .

ประชาธิปัตย์ จัดประชุมใหญ่ แก้ข้อบังคับพรรค เปิดทางรุ่นใหม่เป็นสมาชิก 2 ปี ลงชิง“หัวหน้าพรรค-กก.บห.”
27 เมษายน 2567 ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ พรรคประชาธิปัตย์ จัดประชุมใหญ่สามัญพรรค ประจำปี 2567 โดยมีนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ นายเดชอิศม์ ขาวทอง เลขาธิการพรรค และคณะกรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) สส. อดีต ส.ส. รวมถึงตัวแทนสาขาพรรคทั่วประเทศเข้าประชุมหลายร้อยคน
.
โดยนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการแก้ไขข้อบังคับพรรค โดยแก้ไขระยะเวลาการเป็นสมาชิกที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารพรรค หรือหัวหน้าพรรค ลดระยะเวลาจาก 5 ปี เหลือ 2 ปี และการยกเว้นข้อบังคับ เดิมกำหนดสัดส่วน 3 ใน 4 ขององค์ประชุมใหญ่ แก้ไขเป็นมากกว่ากึ่งหนึ่ง ซึ่งเป็นข้อเรียกร้องของสมาชิกพรรค
.
นอกจากนี้ยังมีการแก้ไขสัดส่วนคะแนนเลือกคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบริหารพรรค จากในข้อบังคับเดิมมีการกำหนดสัดส่วนคะแนน สส. และกรรมการอื่นๆ 70 : 30 ได้มีการปรับเปลี่ยนเป็นสัดส่วน สส. 40% และสัดส่วนกรรมการบริหาร 20% และสัดส่วนคณะกรรมการอื่นๆ ทั้งหมด 40% โดยที่ประชุมให้ความเห็นชอบมติเอกฉันท์
.
หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงแนวทางการสร้างความเข้มแข็งให้กับพรรค โดยจะตั้งคณะทำงานเกี่ยวกับสมาชิกพรรคและสาขาพรรค ตัวแทนพรรคจะเข้าไปดูแลโดยตรง ซึ่งจะมีการเดินทางไปพบปะชี้แจ้งให้ความรู้แก่สมาชิกพรรคทั่วประเทศหลังจากนี้
.
นายเฉลิมชัย ได้เปิดเผยว่า ในการพูดคุยกับสมาชิกพรรค ประชาธิปัตย์อยู่ได้ด้วยความสุจริตและจะยึดหลักเพื่อจะนำพาประชาธิปัตย์เดินไปข้างหน้า พร้อมสร้างเอกภาพในพรรคและย้ำว่าการปรับปรุงพรรคประชาธิปัตย์นับตั้งแต่ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา มีการปรับปรุงโดยการตั้งศูนย์เทคโนโลยีนวัตกรรม พร้อมกับได้มีการประสานงานเพื่อดึงเอาคนประชาธิปัตย์รุ่นเก่ากลับเข้ามา เชื่อว่าหลังจากนี้จะมีมาเรื่อยๆ
.
#พรรคประชาธิปัตย์ #ประชาธิปัตย์

************************************** ************************************** ************************************** ************************************** ************************************** **************************************

ข่าวที่น่าติดตาม