ชลบุรี-ประเพณีก่อพระทราย วันไหลบางแสน

ชลบุรี-ประเพณีก่อพระทราย วันไหลบางแสน

 

วันที่ 17 เม.ย.67 ที่ ชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี เทศบาลเมืองแสนสุข ได้จัดงานประเพณีก่อพระทรายวันไหลบางแสน จัดยาวตลอดหาดบางแสน ซึ่งงานประเพณีก่อพระทรายวันไหลบางแสน ประเพณีสำคัญที่ชาว ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี ได้ถือปฏิบัติสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน ซึ่งเดิมเรียกว่า “งานทำบุญวันไหล” เป็นรูปแบบการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของคนท้องถิ่น ผสมผสานการเล่นสาดน้ำสงกรานต์ของคนยุคใหม่ประเพณีอันงดงามนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ถือปฏิบัตินิยมจัดให้มีขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของชาวพุทธ

โดยมีแนวความคิดในการที่จะขนทรายเข้าวัด เพื่อใช้ในการก่อสร้างหรือซ่อมแซมเสนาสนะรูปแบบของพระทรายบ่งบอกหรือสื่อความหมายถึงเรื่องราวของพุทธศาสนาและมักมีลักษณะรูปทรงเป็น พระสถูปเจดีย์ พระปรางค์ พระพุทธรูป หรือสิ่งของอื่นใดที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา แล้วประดับตกแต่งด้วยวัสดุต่าง ๆ อาทิเช่น ดอกไม้ เปลือกหอย และธงทิวต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความสวยงาม รวมถึงการสร้างสรรค์อื่นๆไปตามยุคสมัยการประกวดก่อพระทรายวันไหลบางแสน ถือเป็นประเพณีของท้องถิ่นที่ได้สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน โดยภายในงานมีการแข่งขันก่อพระทรายประเภทต่างๆ การแข่งขันการละเล่นพื้นบ้าน การออกบูธอาหาร และความสนุกสนานจากเวทีการแสดงดนตรีของศิลปิน


นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645

ข่าวที่น่าติดตาม