23/07/2024

สระบุรี /ประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567

สระบุรี /ประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567

วันนี้ (17เม.ย.67) เวลา 09.00 น.นายพลวรรธน์ เทียนชัยมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567 ที่ห้องประชุมหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี โดยมีหน่วยที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
นายวัฒนพงษ์ พงษ์กิจจาเลิศ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี ได้รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 16 เมษายน 2567

เกิดอุบัติเหตุ 1 ครั้ง บาดเจ็บ 1 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต รถยนต์ชนกับรถจักรยานยนต์ บนทางหลวงชนบท บ้านพระพุทธบาทน้อย ตำบลผึ่งรวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ โดยข้อมูลสถิติและการปฎิบัติงานในช่วง การตั้งด่าน มีการตั้งด่านหลักจำนวน 30 ด่าน ด่านรองจำนวน 64 ด่าน รวมทั้งสิ้นจำนวน 94 ด่าน มีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติทั้งสิ้น 904 คน การเกิดอุบัติเหตุทางถนน ประจำวันที่ 14 เมษายน 2567 ไม่มีเกิดอุบัติเหตุ


สรุปการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดสระบุรี ตั้งแต่วันที่ 11-16 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา มีการเกิดอุบัติเหตุ รวมจำนวน 6 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ จำนวน 6 ราย และ ผู้เสียชีวิต จำนวน 2 ราย ส่นการบังคับใช้กฎหมาย ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี ได้ดำเนินการจับกุมการกระทำผิด ระหว่างวันที่ 11 – 16 เมษายน 2567 ขับรถเร็วเกินกฎหมายกำหนด 1,000 ราย ไม่สวมหมวกนิรภัย 578 ราย ไม่มีใบขับขี่ 706 ราย ขับรถย้อนศร 168 ราย และอื่น ๆ รวมแล้วทั้งสิน 2 พันกว่าราย ด้านขนส่งจังหวัดสระบุรี ได้ทำการตรวจความพร้อมรถโดยสารประจำทาง จำนวน 217 คัน พบรถที่ไม่ผ่านมาตรฐานความปลอดภัย 1 คัน ให้ทำการเปลี่ยนยางใหม่

 

/ดำรงค์ ชื่นจินดา รายงาน