“น้องทหารใหม่” ฝึกการเดินทางไกลและการดำรงชีพในป่า

“น้องทหารใหม่” ฝึกการเดินทางไกลและการดำรงชีพในป่า

หน่วยฝึกทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่ 36 ค่ายพ่อขุนผาเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ฝึกการเดินทางไกล และการดำรงชีพในป่า ให้กับ น้องทหารใหม่ ผลัดที่ 2/66 เพื่อให้ครูนายสิบ ครูทหารใหม่ สอดแทรกเทคนิคการเคลื่อนย้ายหน่วยทางยุทธวิธี การลาดตระเวน การปฏิบัติในที่รวมพล และเพิ่มทักษะการดำรงชีพในป่า การพักแรมในสนาม ให้กับน้องทหารใหม่ เพื่อพร้อมปฏิบัติการฝึกในขั้นสูงต่อไป

โอกาสนี้ พลตรี วัชรพงศ์ แก้วแจ้ง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 36 ได้เข้าเยี่ยมการฝึกพร้อมเพื่อให้คำแนะนำเทคนิคยุทธวิธีการเอาตัวรอดในสนามรบของทหาร และมอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กับกำลังพลหน่วยฝึกทหารใหม่อีกด้วย

ข่าวที่น่าติดตาม