จิตอาสากองพันทหารปืนใหญ่ที่ 17 แจกจ่ายน้ำ ช่วยเหลือที่พักสงฆ์บนพื้นที่สูง ตามโครงการจิตอาสาต้านภัยแล้ง

จิตอาสากองพันทหารปืนใหญ่ที่ 17 แจกจ่ายน้ำ ช่วยเหลือที่พักสงฆ์บนพื้นที่สูง ตามโครงการจิตอาสาต้านภัยแล้ง

กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 17 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 จัดกำลังพลจิตอาสาพร้อมรถยนต์บรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตร ช่วยเหลือที่พักสงฆ์อารามพระธาตุทันตา เนื่องจากอยู่บนพื้นที่สูง และน้ำไม่เพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภคแก่พระสงฆ์ โดยการสนับสนุนรถบรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตร เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่พระสงฆ์ ตามโครงการจิตอาสาต้านภัยแล้ง ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 3 ณ ที่พักสงฆ์อารามพระธาตุทันตา ตำบลแม่ปืม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ข่าวที่น่าติดตาม