ประธานกรรมการมูลนิธิสว่างศรัทธาธรรมสถาน ฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยผู้แทนคณะกรรมการ เฝ้าถวายสักการะและรับประทานพระบรมสารีริกธาตุ

ประธานกรรมการมูลนิธิสว่างศรัทธาธรรมสถาน ฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยผู้แทนคณะกรรมการ เฝ้าถวายสักการะและรับประทานพระบรมสารีริกธาตุ

เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดประทานพระวโรกาสให้ นายเดชาวุฐ ธีรภัทรไพศาล ประธานกรรมการมูลนิธิสว่างศรัทธาธรรมสถาน ฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยผู้แทนคณะกรรมการ เฝ้าถวายสักการะและรับประทานพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อประดิษฐาน ณ วิหารพระพุทธไตรรัตนสว่างศรัทธาพุทธสถาน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ ณ ตำหนักอรุณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
ในโอกาสนี้ คณะกรรมการมูลนิธิสว่างศรัทธาธรรมสถาน ฉะเชิงเทรา มีความยินดี ขอเชิญ ท่านร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดวิหารพระพุทธไตรรัตนสว่างศรัทธาพุทธสถาน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ และฉลองครบรอบ ๑๒ ปี เทวสถานริ้วเยี้ยงไท้ เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา รัชกาลที่ ๙ ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๖


โดยเรียนเชิญ
นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธี
• เวลา ๐๙.๒๙ น. ประธานและประธานร่วมในพิธีประกอบ
พิธีเปิดแพรคลุมป้ายวิหารพระฯ ตัดริบบิ้น และเปิดประตูอาคารวิหารพระฯ ประธานในพิธีและประธานร่วมและสาธุชนร่วมประกอบพิธีอัญเชิญกระถางธูปทองเข้าแท่นที่ประทับ
โดยมีนายเดชาวุฐ ธีรภัทรไพศาล ประธานกรรมการมูลนิธิสว่างศรัทธาธรรมสถาน ฉะเชิงเทรา ประธานดำเนินการก่อสร้างวิหารพระฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการเป็นผู้ดำเนินงาน

ข่าวที่น่าติดตาม