สระบุรี/สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี จัดประชุมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานของอาสาสมัครแรงงานจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สระบุรี/สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี จัดประชุมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานของอาสาสมัครแรงงานจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี จัดประชุมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานของอาสาสมัครแรงงานจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมพระพุทธบาท ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ตำบลตะกุด อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โดยมี นายพลวรรธน์ เทียนชัยมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมฯ และมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระบุรี

อาสาสมัครแรงงาน เครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน พี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงาน และเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อมอบหมายภารกิจของอาสาสมัครแรงงาน และภารกิจหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พร้อมรับฟังบรรยายในหัวข้อ “กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงาน และสวัสดิการต่างๆ” โดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี และ “สร้างการรับรู้ขั้นตอนการไปทำงานในต่างประเทศ และสิทธิประโยชน์ต่างๆ”

โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานของอาสาสมัครแรงงาน เพื่อหาแนวทางการปฏิบัติงานทำงานในปีต่อไป ซึ่งจังหวัดสระบุรี มีอาสาสมัครแรงงานทั้ง 13 อำเภอ 111 ตำบล จำนวน 111 คน ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ด้านแรงงานและประสานงานเบื้องต้นระหว่างแรงงานกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานระดับพื้นที่
เข้าถึงประชาชนในพื้นที่

 

/ดำรงค์ ชื่นจินดารายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม