นราธิวาส-เลขาธิการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าพร้อมคณะร่วมพุทธศาสนิกชนชาวอำเภอสุไหงปาดีและชาวมาเลเซียร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดรัตนานุภาพ อำเภอสุไหงปาดี

นราธิวาส-เลขาธิการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าพร้อมคณะร่วมพุทธศาสนิกชนชาวอำเภอสุไหงปาดีและชาวมาเลเซียร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดรัตนานุภาพ อำเภอสุไหงปาดี

พลตรี เฉลิมพงศ์ คงบัว เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมคณะ เป็นประธานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดรัตนานุภาพ ม.3 ต.โต๊ะเด็ง อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส โดยมีนายเพียร มะโนภักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี นายพงศ์เพชร มากเกื้อ นายอำเภอสุไหงปาดี พันเอก ถนอมพงษ์ เรืองจันทร์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที 48 เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน พุทธศาสนิกชนในพื้นที่และจากอำเภอใกล้เคียง ตลอดจนชาวมาเลเซีย ร่วมทำบุญได้ปัจจัยในการทำบุญทั้งสิ้น 310620 บาทอย่างไม่เป็นทางการ ซึ่งปัจจัยดังกล่าวจะนำไปใช้ทำนุบำรุงพุทธศาสนาและเพื่อการบูรณะวัดต่อไป


ภาพ/ข่าว มาหามะ ดือเลาะ นราธิวาส ทีมข่าว ปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

ข่าวที่น่าติดตาม