ลำพูน – โรงพยาบาลลำพูนจัดโครงการซ้อมแผนระงับอัคคีภัย ประจำปี 2566

ลำพูน – โรงพยาบาลลำพูนจัดโครงการซ้อมแผนระงับอัคคีภัย ประจำปี 2566

วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13:30 นาฬิกา แพทย์หญิง ภาวิณี เอี่ยมจันทน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน พร้อมด้วย นายชาญพัฒน์ มาประกอบ ประธานคณะกรรมการบริหารสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย , แพทย์หญิง จันทรทิพย์ จิตรวงค์ ประธานคณะทำงานสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและความปลอดภัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ดำเนินการซ้อมแผนระงับอัคคีภัย ประจำปี พุทธศักราช 2566 ณ โรงพยาบาลลำพูน เลขที่ 177 ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

กิจกรรมดังกล่าวเป็นแผนปฏิบัติงาน เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย(เพลิงไหม้) ที่ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยสถานการณ์สมมุติในครั้งนี้ เกิดเพลิงไหม้ ณ ห้องผ่าตัด Operating Room หรือ OR ชั้น 4 อาคาร 60 ปี และระงับเหตุเพลิงไหม้ไว้ได้ โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก ได้แก่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สนง.ปภ.)จังหวัดลำพูน,

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.) เทศบาลเมือง(ทม.)ลำพูน, งาน ปภ.จากเทศบาลตำบลใกล้เคียง, สมาคมกู้ชีพกู้ภัยต่างๆในเขตอำเภอเมืองลำพูน, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ.)จังหวัดลำพูน, การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัด สาขาลำพูน, งานจราจร และ งานป้องกันและปราบปราม สถานีตำรวจภูธรเมืองลำพูน ตลอดจนส่วนราชการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสื่อมวลชนท้องถิ่นที่เข้าร่วมสังเกตการณ์ในครั้งนี้อีกด้วย

ทั้งนี้ ทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน กล่าวขอบคุณทุกหน่วยงานที่มาร่วมฝึกซ้อมการระงับอัคคีภัยในครั้งนี้ เป็นการช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่สามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป..

 

กรรณิการ์ วิจิตรสกลการ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน

ข่าวที่น่าติดตาม