ลำพูน – ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครอง พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมบูรณาการออกตรวจตรา ประชาสัมพันธ์ ร้านค้า ประชาชน โดยห้ามมิให้มีการจำหน่าย ดอกไม้เพลิง พลุ ตะไล ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่

ตามที่กระทรวงมหาดไทย มีข้อสั่งการ ในจังหวัดพิจารณาและถือปฏิบัติ ในการกวดขัน การเล่นดอกไม้เพลิงการจุดและปล่อย พลุตะไลโคมลอย โคมไฟ โคมควัน และการใช้อาวุธปืนยิงขึ้นฟ้าโดยใช่เหตุในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง และมาตรการในการป้องกันมิให้เกิดเหตุระเบิดและเพลิงไหม้ที่เกิดจากวัตถุระเบิดและดอกไม้เพลิง

วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 โดยการอำนวยการของ นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นาย โยธิน ประสงค์ความดี ปลัดจังหวัดลำพูน และ นายสมาน กองแก้ว นายอำเภอเมืองลำพูน สั่งการให้นายเอนก ทาสัก ป้องกันจังหวัดลำพูน จัดชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครอง (พยัคฆ์เทวี) ร่วมกับชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองอำเภอเมืองลำพูน (บัวขาว) เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองลำพูน สมาชิก อส. สังกัดร้อย บก.บร. และสมาชิก อส. สังกัด ร้อย อส.อ.เมืองลำพูนที่ 1 ได้ ร่วมบูรณาการ ออกตรวจตรา ประชาสัมพันธ์ ร้านค้า ประชาชน

โดยห้ามมิให้ มีการจำหน่าย ดอกไม้เพลิง พลุ ตะไล ที่ไม่ได้รับอนุญาต จากนายทะเบียนท้องที่ นอกเหนือจากร้านค้าที่ได้รับอนุญาต ในพื้นที่อำเภอเมืองลำพูน ผลการดำเนินการ ชุดปฏิบัติการฯ ได้เข้าตรวจสอบร้านค้า ในบริเวณพื้นที่ที่มีการจำหน่าย และพื้นที่ที่มีความเสี่ยง ต่อการจำหน่าย ดอกไม้เพลิงฯ โดยแจ้งให้ผู้ประกอบการ/เจ้าของร้าน ถือปฏิบัติตามกฎหมายและข้อสั่งการ อย่างเคร่งครัด ผู้ประกอบการ ร้านค้า รับทราบพร้อมให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีซึ่งการดำเนินการดังกล่าวไม่พบ การฝ่าฝืนกฎหมาย/ข้อสั่งการ

ทั้งนี้ ชุดปฏิบัติการได้สร้างความรู้ ความเข้าใจ และประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชน และผู้ประกอบการ-ร้านค้าทราบ

 

กรรณิการ์ วิจิตรสกลการ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน

ข่าวที่น่าติดตาม