สุโขทัย-อบจ.สุโขทัย ส่งเสริมโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนสุโขทัย

สุโขทัย-อบจ.สุโขทัย ส่งเสริมโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนสุโขทัย

นายมนู พุกประเสริฐ นายก อบจ.สุโขทัย พร้อมคณะสภาฯผู้บริหารฯ ร่วมประชุมติดตามและตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ภายใต้การดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง พื้นที่ต้นแบบ จังหวัดสุโขทัย ระยะที่ 1 โดยมีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ได้มอบนโยบายการดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคฯ

โดยมีนายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมติดตามโครงการฯ พร้อมด้วยนายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุโขทัย ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ประธานกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการกองทุนฯ และสมาชิกโครงการฯ ร่วมประชุมติดตามความพร้อมโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ณ ห้องประชุมสภา อบจ.สุโขทัย เมื่อ 17 พย.2566

ข่าวที่น่าติดตาม