เพชรบูรณ์ สืบสานประเพณีบุญคูณลานสู่ขวัญข้าว เตรียมผลักดันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว Soft Power ให้นักท่องเที่ยวมาสัมผัสวิถีชีวิตของชุมชน

เพชรบูรณ์ สืบสานประเพณีบุญคูณลานสู่ขวัญข้าว เตรียมผลักดันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว Soft Power ให้นักท่องเที่ยวมาสัมผัสวิถีชีวิตของชุมชน

ที่แปลงข้าวนายสวัสดิ์ คำสุข เลขที่ 4 บ้านท่าช้าง ตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว เกี่ยวบุญ จัดสร้างเจดีย์ข้าว ปี 2566 โดยมี นายราเชนทร์ สร้อยอุทา ปลัดอำเภอหล่มสัก กล่าวรายงาน พร้อมด้วย พระภาวนาวชิรปราการ (พระอาจารย์ปารมี) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 4 เจ้าอาวาสวัด พระธาตุผาซ่อนแก้ว นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอลับแล จ.อุตรดิตถ์ อดีตนายอำเภอหล่มสัก ผู้ริเริ่มโครงการ คณะสงฆ์ หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนเข้าร่วม และทำพิธีขอขมาแม่พระโพสพ พิธีบายศรีสู่ขวัญข้าว พีธีแฮกนา ร่วมลงแขกเกี่ยวข้าว เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวนาไทย

พระครูถาวรพัชรกิจ เจ้าอาวาสวัดโฆษา เจ้าคณะตำบลห้วยไร่ หล่มสัก กล่าวว่า โครงการสืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว เกี่ยวบุญ เพื่อจัดสร้างเจดีย์ข้าว ปี 2566 เป็นการสืบสานพิธี “บุญคูณลานสู่ขวัญข้าว” ที่เกิดจากความศรัทธา และความสามัคคีของชาวบ้าน วัด และส่วนราชการในอำเภอหล่มสัก ที่ร่วมกันจัดโครงการเพื่อเป็นการสืบสานบุญคูณลานสู่ขวัญ หรือบุญเดือนยี่ ซึ่งเป็นพิธีเรียกขวัญหลังจากการเก็บเกี่ยวข้าว เพื่อขอขมา และบูชาพระแม่โพสพ พระแม่คงคา และเพื่อแสดงออกถึงวิถีชีวิตท้องถิ่นเป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีอันดีงามในตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก โดยการลงแขกเกี่ยวข้าวในวันนี้จะถูกนำมาสร้างเจดีย์ข้าวทรงระฆังคว่ำฐาน 8 เหลี่ยม และกำแพงแก้วเป็นรูปพญานาคล้อมรอบเพื่อประกอบในการจัดงาน “บุญคูณลานสู่ขวัญข้าว”งานเฉลิมฉลอง ทำขวัญข้าว ระหว่างวันที่ 19 – 23 ธันวาคม 2566 ณ วัดโฆษา บ้านท่าช้าง หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ และหลังจากนั้นจะจัดแสดงไว้เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวชม เป็นการเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชน วิถีชีวิตชาวนาสู่การท่องเที่ยวชุมชน ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างรายได้แก่ชุมชน

ด้านนายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า พิธีบุญคูณลานสู่การขวัญข้าว เป็นประเพณีที่สืบทอดมาตั้งแต่โบราณ เพื่อให้เกิดสิริมงคลแก่ประชาชน การจัดงานในครั้งนี้ เกิดจากพลังความรัก ความศรัทธา และความสามัคคีของบวร ประกอบด้วย บ้าน วัด ราชการ ที่ร่วมกันจัดงานขึ้นเพื่อสืบสานอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นและรำลึกถึงบุญคุณพระแม่โพสพ ซึ่งข้าวที่ร่วมกันเกี่ยวในวันนี้ จะนำไปดำเนินการสร้างเจดีย์ข้าว ที่เป็นเป็นประเพณีของอำเภอหล่มสัก และในอนาคตกิจจกรรมนี้ จังหวัดเพชรบูรณ์ จะดำเนินการสนับสนุน ส่งเสริมให้ ให้เป็นการท่องเที่ยว Soft Power ของจังหวัด โดยจะผลักดันต่อยอดให้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มาร่วมกิจกรรม ตั้งแต่การเริ่มหว่านข้าว ลงแขกเกี่ยวข้าว จนถึงการสร้างเจดีย์ข้าว เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสวิถีชีวิต ของชุมชน เกษตรกรชาวนา ซึ่งเป็นกระดูกสันหลังของชาติ ก่อให้เกิดการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในชุมชน

 

เผยแพร่โดย : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์

ข่าวที่น่าติดตาม